lördag 24 oktober 2009

Önskemål om gemensam handlingsplan för 2010

Det fanns som vanligt hur mycket som helst att prata om under den livaktiga regionalföreningskonferensen och tiden räckte inte till. Det kanske helt enkelt måste bli en hel helg nästa gång, med grupparbeten och resultat som redovisas och ett sammanfattande slutdokument. Vi brukar komma fram med en ömsesidig önskelista, vilket vi också gjorde denna gång. Allt kommer upp. Från handfasta praktiska detaljer med verktyg för marknadsföring och medlemsrekrytering och verkningsfulla programtips som regionerna delar med sig, till större visionära och ideella resonemang. PechaKucha som format är ett framgångskoncept som sprider sig vidare. Nu kör Svensk Form i Stockholm, Kalmar, Norrköping, Umeå och snart i Sundsvall och Falun. Göteborg som var först på plan och drar 500-600 per gång, har nu överlåtit helt åt Göteborgs initativtagare Jesper Larsson att fortsätta på egen hand. Det är lika imponerande varje gång att höra hur många aktiviteter som alla dessa eldsjälar genomför över hela landet. Vilken styrka för såväl Svensk Form men framför allt för att stimulera designutvecklingen regionalt och centralt. Frustrationen av att inte räcka till ventilerades, att få styrelsemedlemmar att ta på sig uppgifter när alla har reguljära jobb, samtidigt som man vill åstadkomma så mycket. En balansgång mellan att inte kunna kräva något från moderföreningens sida när människor arbetar ideellt, samtidigt som behovet av gemensam vision, handlingsplan och målstyrning finns där. Alla eniga om att hållbar utveckling är den självklara gemensamma nämnaren som ska genomsyra allt vi gör. Saving the Planet in style. Alla även eniga om att FORM (nu i 6 tabloid och 2 magasin för nästa år) och designutmärkelserna Design S och UNG är centrala för verksamheten. Nu jobbar vi vidare och ses nästa gång i samband med möbelmässan i februari 2010.

Inga kommentarer: