torsdag 5 maj 2011

Lennart Lindkvists stipendium

Lennart Lindkvist, old timer inom svensk design och i synnerhet inom Svensk Form, satt som chefredaktör för FORM 1963-1973, VD för Svensk Form i 22 år: 1973-1995. Otroligt! I samband med föreningens 150-årsjubileum, samtidigt som Lennart gick i pension instiftades ett stipendium att utdelas till en person som förtjänstfullt publicerat artiklar och/eller skrifter inom föreningens ämnesområde. Svensk Forms VD, Forms chefredaktör och Lennart Lindkvist samråder om kandidaten. Stipendiet har endast delats ut tre gånger sedan det instiftades. Först till Ulf Beckman, senast till Sara Ilstedt Hjelm för sitt tillgängliggörande av designforskning. Nu är det dags igen, denna gång blir stipendiesumman 25.000 SEK, och igår hade vi den angenäma uppgiften att utse stipendiat, samtidigt som vi lunchade på Hotell Skeppsholmen och fick även höra massor av spännande om Lennarts egna långa och rika livsgärning.

Lennart Lindkvist och Daniel Golling diskuterar lämplig stipendiemottagare 

Lennart Lindkvist som engagerat sig starkt i tillgänglighetsfrågor genom åren på  både svensk och europeisk nivå, var glad att se Hotell Skeppsholmens värdiga lyft för rullstolar i samma trapp som alla andra går in. Snyggt jobbat tyckte Lennart!

Inga kommentarer: