söndag 11 april 2010

Tack för alla insatser i ekonomiutskottet Katarina af Klintberg

Svensk Forms ekonomiutskott fr v medarbetaren Christine Sundberg Carendi, vice VD, Ragnar Boman ordförande, Linnea Lindahl ny ekonomichef, Katarina af Klintberg och Lotta Lundén.

För några år sedan bildades ett särskilt ekonomiutskott som ett särskilt stöd till Svensk Forms kansli och styrelsen. När jag tillträdde hade föreningen ett underskott på 3 miljoner, och en hel del att rensa upp i. Som tur var hade vi några komptenta styrelsemedlemmar som var villiga att ta på sig uppgiften att vara med och bearbeta och förbereda ekonomidelarna. Där sitter idag Ragnar Boman, Lotta Lundén och Katarina af Klintberg. I och med årsmötet går Katarinas mandat ut i styrelsen och därför var det också sista gången som vi hade glädjen att ta del av Katarinas kompetens och närvaro vid ekonomiutskottet i onsdags. Katarina har en bakgrund bland annat från Polarn och Pyret och har varit ett stort stöd för oss, engagerad, kunnig och ifrågasättande när så varit på plats. En klippa och vän som vi kommer att sakna.    

Inga kommentarer: