onsdag 9 februari 2011

Wednesday running around in town

Det finns ett behov av en nationell samordnare för de regionala intressena, som kan samverka nära med våra regionalföreningar. Inte bara som administratör men med att ta upp regionala frågor till den nationella och internationella nivån. Vi började onsdagmorgonen med en regionalföreningskonferens för att dryfta både praktiska och allmängiltiga frågeställningar om strategi och framtidsinriktning och hur regionalföreningarna ska jobba nu utifrån Svensk Forms nya internationaliserings-strategi. "Svensk Form kan inte bara vara exportråd och förläggare. Regionalföreningarna kan stå för rikstäckningen på ett effektivt sätt genom tillsäggning av en nationell samordnare. Ett ypperligt förslag som vi diskuterar vidare på fredagens styrelsemöte. Efter regionalföreningens möte, iväg med en ansökan till Riksbankens jubileumsfond för vidareutveckling av designarkiv.se , några internationella planeringsmöten om London, Vienna Design Week och brasiliansk designcenter, innan det var dags för kvällens rundvandring: CKRs fina glödlampevaser på Galleri Pascale, 20 designer på biologiska, Front på Kartell, Folkfront på Whyred, Checkin på parkaden på NK och sist Designboostmiddag på Konstfack.

No visit to the fair today. Full day of internal Svensk Form conferences, meetings, work before the big round of the evening started. I have been using my car to move around this week with naughty parkings right in front of the venues, running in and out, and enjoying tremendously. Last night quite inspiring with the fantastic installation at Biological Museum with 20 designers from 15 countries, Front at Kartell, Folkform at Whyred, CKR at Gallery Pascale, Young designers curated by Frida Jeppson at NK parkade and finally the warm and energetic atmosphere at the Desingboost dinner at Telefonplan. Jessika Källeskog Contour with her 3-d printed cutlery with organic referencesInga kommentarer: