fredag 18 februari 2011

When will Stockholm get a Design Museum or Design Center?

Nu börjar frågan om formmuseum eller designcenter i Stockholm vakna igen. Två möten den här veckan har behandlat den. Kampen har visserligen pågått sedan slutet på 1800-talet, och drivits hårt av Svenska Slöjdföreningen / Svensk Form. 2007 fanns det t o m med i budgetproppen på förslagsstadiet, om ett designcenter på Telefonplan. Byggd på trepartsfinansiering stat, stad och näringsliv. Det var bara Näringsdepartementets pusselbit som fattades, och så stöp det, strax efter regeringsskiftet. Trots att vi var nere på detaljnivå som kakel i badrum och golvfärg. Formmuseets vänner är ju en påtryckningsgrupp som lobbat för ett formmuseum byggt på samlingarna som finns på nationalmuseum under ganska många år. Främst 1900-talets designhistoria och framåt. Vid mötet häromdagen i Oscar Magnussons nya kontor, gjorde ordföranden Adine Grate en imponerande genomdragning över alla förslag och som är på gång nu och vänföreningen diskuterade vilken linje vi skulle fortsätta driva. Glädjande många initiativ på gång, och kanske ett genombrott, i alla fall finns en liten öppning i skrivningen i årets budgetpropp, kulturdelen sid 30. Sedan sitter jag i beredningsgruppen med Vinnova och Tillväxtverket tillsammans med SVID för att diskutera hur vi bäst ska kunna arbeta med handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar - KKN - när det gäller deluppdraget innovation och design. Hur kan medlen växlas upp, kombineras både med utlysningar och långsiktiga strukturåtgärder som gagnar utvecklingen av hela området. Vi ska ses med alla designorganisationer snart och diskutera vidare. Hursomhelst, även här diskuteras kartläggning och framtid för regionala designcentra och behovet av ett nationellt designcenter. Det börjar faktiskt röra sig i rätt riktning. Försiktig optimism.

I am really embarrassed that Stockholm does not yet have a Design Museum or a Design center, despite us talking so much about design, and despite the view from the outer world on Sweden as a design nation. So many international visitors come here and ask:  where is your design museum, where can I see contemporary design? Well, the National Museum and the shops is the basic answer so far. Today the meeting place for design and craft is located  at the Museum of Architecture covering the whole design and architectural field. But we still need a Design Museum or a Design center - or actually BOTH! We have been close many times, last time in 2007, when both were on the political agenda. Then the debate died. Now it seems like it is starting over again, and I am actually sensing a bit of optimism. Maybe it is starting to move forward again?


Chairman Adine Grate gives an overview of the situation right now on various initiatives and strategies for a Design Museum in Stockholm. Other board members from the left Mikael Skaj and Jenny Forsell
Formmuseets Vänner meet at Oscar Magnusson's new office, gathered around his own designed table, members from the left: Ivar Björkman, Oscar Magnusson, Ted Hesselbom, Denise Persson, Lotta Horn af Rantzien, Peppe Bergström, Mikael Skaj, Jenny Forsell. Kerstin Wickström had just left and Fanny Sachs couldn't join at this meeting.
Per-Olof Remmare of Tillväxtverket and Mattias Esbjörnsson, Vinnova, at the meeting discussing how to use the financial means in the best way, dedicated to the are of innovation and design within the Action plan for cultural and creative industries, which the governement has presented, upon initiative of the Ministers of Culture and Enterprise. How can we optimize the resources?

Inga kommentarer: