torsdag 3 december 2009

Hur ska formgivare jobba i framtiden och hur ska de hantera hållbarhet och konsumtion?


Frilansjournalisten Annica Kvint efterlyste i DN kultur igår att Svensk Form borde ställa sig den frågan. Hon rapporterade från Danmark, som ju har en offensiv policy inom design och inom miljö, och hur Dansk Designcenter adresserar frågorna om hållbar utveckling i en rad utställningar just nu. "Smart use of Energy" och It's a Small world. Ja, Danmark är verkligen förebildligt när det gäller att satsa på design och hållbar utveckling. Regeringen lägger stora resurser och näringsministern undertecknade för något år sedan den offentliga och offensiva designpolicyn för Danmark som ska göra Dansk design världsledande igen. Där finns tydliga mål, utpekade aktörer och budgetar på vad man ska uppnå på utsatt tid. Precis vad vi behöver i Sverige! Och som vi inom SDS- Svenskt Designsamarbete försöker lobba fram. Vi träffas då och då i detta informella nätverk för att kunna driva gemensamma aktuella frågor, ge skjuts åt designutvecklingen och lobba hos makthavare och beslutsfattare. Inom hållbar utveckling har vi ju en rad pågående projekt, men väldigt lite pengar tyvärr, så det går långsamt: Webben Saving the Planet in Style, utställningsprojektet Bistro 3000 - Serving the future om mat och design. Dessutom har vi planer på att tillsammans med Foundation for Sustainable Enterprises utöka det framgångsrika konceptet Sustainable Fashion Academy, som ger konkreta verktyg till designer inom textil och mode för att arbeta med hållbara material och metoder - nu vill vi också gå bredare inom möbler, belysning och produktdesign. Under möbelmässan arrangerar vi också ett uppstarts-seminarium (10 februari) tillsammans med Antonia A:son Johnssons miljöstiftelse och Bioinspired Forum på temat The Material Gap - om hur vi kan överbrygga det gap som uppstår mellan alla fantastiska framforskade nya material, där massor med pengar lagts ned på forskningen, som sedan aldrig når ut i själva produktionen. Det når inte formgivarna, producenterna eller konsumenterna. Hur ska designer och producenter hitta dem, hur ska de våga satsa på nya hållbara material. Behövs det kanske nya och okonventionella affärsmodeller, nya mellanhänder och marknadsförare för att vi ska komma vidare? Frågorna är många, området är oerhört komplext. Men vi måste bara jobba på och ett sätt är att bryta ner problematiken i mindre och påtagliga beståndsdelar, försöka hitta konkreta verktyg och verkligen AGERA och inte bara prata.   SDS-frukost på Svensk Form 1 december - informellt nätverk av ett 10-tal designorganisationer för att utbyta information, lobba för gemensamma frågor till beslutsfattare och för att få fram en välbehövlig officiell designpolicy i Sverige. Arkitekturmuseet deltog nu för första gången i och med det nya utvidgade uppdraget
Möte med Michael Schragger 1 december, från Foundation for Sustainable Enterprises. Vi har jobbat tillsammans tidigare, Michael initierade det framgångsrika kurskonceptet "Sustainable Fashion Academy" för designer och designföretag som vill ha verktyg för att jobba med hållbar utveckling inom textil och mode. Omvittnat positivt resultat. Nu försöker vi utveckla samma koncept på möbel- inrednings- och produktsidan.

Inga kommentarer: