söndag 6 december 2009

Möte i Göteborg med Tomas Söderberg om design och framtid

Vår vice ordförande i styrelsen, Lars Strannegård, och jag for i fredags ner till Göteborg för att träffa Tomas Söderberg, som representant för Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Stiftelsen har visserligen sitt huvudsäte i Stockholm, men Tomas är personligen mycket kunnig och intresserad av design, därför ville vi träffa honom personligen. Makarna Torsten och Wanja Söderberg var alltid engagerade i Röhsska musset och Tomas, sonen, sitter idag som ordförande för vänföreningens styrelse. Familjen har instiftat världens största designpris Torsten och Wanja Söderbergs pris om 1 miljon kronor, som utdelades nu i november, i år till Harri Koskinen. Vi ville diskutera designutvecklingen i Sverige och se om vi från Svensk Forms sida kan få något stöd från stiftelserna. Nästa ansökningsomgång är i september 2010, och beslut tas omkring november, så vi har gott om tid att förbereda. Kriterierna är väl definierade. Enskilda verksamhetsbidrag eller separata donationer utdelas inte. Vi hade ett trivsamt möte, och Lars Strannegårds föräldrar, som bor i lilla London i Göteborg, upplät sin vackra våning för mötet. Intressanta diskussioner om designens ställning i Sverige idag. Intresset från allmänheten och internationella omvärlden är större än någonsin, samtidigt som paradoxalt nog, mindre från officiellt håll än någonsin.   

Inga kommentarer: