måndag 17 maj 2010

Vinnare av Stora Designpriset: Dyktdräkt WI från Waterproof

Det var glada och stolta vinnare som tog emot  Stora Designpriset  2010  på Älvsjömässan den 11 maj, i samband med Unga Företagares galakväll: Dykdräkt W1 från Waterproof Designleverantör Inter. De övriga  finalisterna var  Profoto D1 Blixtgenerator från Profoto, signleverantör: Oxyma Innovation,  Bahco Handsaw System från Bahco/SNA Europe, Designleverantör: Ergonomidesign,  Subway Tidningsställ från Materia, Designleverantör: Bernstrand & Co, n,  The Doro Care Series från DoroDesignleverantör: Ergonomidesign. Flera av de nominerade är samma som för Design S. Men i Stora Designpriset är det uttalade kriteriet att belöna design som som resulterat i kommersiell framgång för det beställande företaget. Teknikföretagens sätt att uppmärksamma och bevisa att design verkligen är väl investerade pengar för industriföretag. Något de visat belägg för i flera olika undersökningar och sammanhang. Svensk Form och SVID har varit med och instiftat priset, vår ordförande Erika Lagerbielke sitter i juryn.
Från Teknikföretagens hemsida:
Teknikföretagen har visat att företag som år 2004 sade sig använda design som strategi fem år senare har en lönsamhet (här mätt som avkastning på totalt kapital 2008) som är flera gånger bättre än de företag som fyra-fem år tidigare inte satsade på design. Skillnaden i rörelsemarginal är kraftig 11,2 % år 2008, jämfört med endast 1,2 % för de som satsat respektive ej satsat. Teknikföretagen har nu tre år i rad mätt skillnaderna i lönsamhet mellan de företag som i en mycket omfattande studie våren 2004 sagt sig satsa respektive inte satsa på design. Särskilt intressant är att skillnaderna mellan grupperna ökat år för år. Företag som satsat på design har en närmast oförändrat hög lönsamhet och rörelsemarginal. Rörelsemarginalen har här varit 11,1 %, 11,9  % respektive 11,2 % för åren 2006 t o m 2008. Detta jämfört med den klart fallande skalan för de som sagt sig ej satsat på design: 9,2 %, 7,6 % respektive 1,2 %.
  
Skrev min senaste krönika om alla olika designutmärkelser som florerar just nu, och att det iblandkan bli förvirrande om avsändare och syfte. Tror att vi alla skulle tjäna på att så smångingom ha en gemensam utdelningsceremoni för de olika priserna. Ett sätt att samla branchen och nå ut mera effektfullt.

På bilderna, vinnarna, unga företagare, finalister, Claes Frössen och Pernilla Dahlman från SVID, Kersti Sandin Bülow, Materia och Anna Blomdahl, Design S samt Teknikföretagens Anders Rune flankerad av SVID:s Robin Edman framför och Lars Bülow Materia bakom.

Inga kommentarer: