torsdag 20 maj 2010

WANTED! Mer seriös designkritik i media, i utbildningarna och i institutionerna

Värmen klibbade i det lilla glasrummet där vi samlats igår för att diskutera behovet av analys och kritiskt tänkande när det gäller förhållningssättet framför allt till dagens kommersiella och industriella design. Dels var det varmt ute, men det var också hetta i diskussionen. Vi hade aldrig räknat med att det skulle komma så många som 50 en sån här försommarkväll. Men det märks att det var en angelägen diskussion. Panelisterna han knappt börja förrän publiken började vifta och gripa in. Förra gången hölls diskussionen på Liljevalchs i anslutning till den då pågående IKEA-utställningen, curerad av Staffan Bengtsson, tillika chefredaktör på FORM. Det var Staffan som satte igång debatten genom ett skarpt inlägg i FORM om avsaknaden på bra designkritik och journalism idag.  Vid den diskussionen var det media som var hårt ansatt, för att de ger så lite utrymme i dagspress och annan media, TV, Radio för design - undantaget styling, heminredning och Lifestyle (det numera så hatade och ratade ordet, som urholkats med tidens slitage) i bostadsbilaga, heminredningstidningar och TV-program,  eller nya bilars prestanda i motordelen. Susanne Helgeson ivrig i publiken undrade när vi skulle slippa se och höra att design bara reduceras till en lila fondtapet och en snygg kudde i soffan. Frida Jeppsson, som just publicerat sin C-uppsats om behovet av att injicera lite kritiskt designtänkande när det handlar om den produktifierade och hårt kommersialiserade industridesignsfären mm, ledde diskussionen. Tyvärr berättade hon inte själv vad hon kommit fram till i sin uppsats, slutsatserna och viljeinriktningen, vilket hon gjorde mycket bra på Konstfack igår. De flesta i publiken hade ju uppenbarligen inte läst den innan. Hon utgick dock från de tre ämnesområdena där designkritiken borde få större plats: i media, utbildningar och organisationer/institutioner. Stefan Eklund, SvD;s kulturchef gjorde bra ifrån sig tycker jag, svarade så uppriktigt han kunde. Sade exempelvis att många inom kultursides-kretsen hade lite beröringsskräck för design, särskilt när den luktar kommers. Varpå publiken genast replikerade att vad är då teater, film, konst om inte också kommersiellt i högsta grad. På 50-talet, då form och design räknades som ett starkt kulturområde, en demokratisk utvecklingskraft i samhället, något som kunde förändra våra liv. (Då var ine heller konkurrensen så mördande ska sägas) Området togs på större allvar än i dag, och man underskattade inte läsare och publik. Det är den andra förytligade världen som kommit in och tagit över. Ett problem också är att det inte finns någon designvetenskap eller akademi ännu - konstvetenskap har ju funnits lite längre - och nu har dock glädjande MODET fått en akademisk ubildning och ställning i Sverige och genast tas ämnet på mera allvar igen. Mot slutet tippade dagens diskussion över i att det nog till syvende och sist måste börja på utbildningarna. Ett språk, en diskurs och analytisk metodik måste utvecklas för design. När akademin finns på plats, kan också branschen tas och ta sig själva på större allvar och få mera respekt. Politiskt engagemang behövs också. Sara Ilstedt som står för designforskarskolan - och är den första designer som doktorerat i design 2004 - berättade att nu finns det 60 stycken som ska disputera inom designområdet i sverige och om några år kanske vi har en grupp av 30-40 aktiva som kan höja och fördjupa nivån i diskussionerna. Hursomhelst, i dagspress lär det dröja. Finns inga heltidsanställda designbevakare på samma sätt (Erica Treijs i SvD) - kultursidorna har visserligen ökat i omfång, men mest litteratur eftersom läsarundersökningar visar att det är vad man vill ha. Ambitionen att kritiskt granska, belysa, bilda och höja kunskap är inte lika starkt framträdande. Thomas Herrström berättade om hur man tänkte idag inom industridesignutbildningarna och Magnus Eriksson från IASPIS var också bra i sättet att resonera om design. Viktigt också att särskilja sedvanliga reportage och designbevakning och lansering av nya produkter från designkritiska inslag. Stefan Ekholm menade att tendensen var att fusionera båda idag och inte separera synsätten på konventioenllt sätt.

Ja, diskussionen förtjänar definitivt att fortsätta. Synd att vi  inte kunde bjuda över alla på ett glas och fortsatt samtal på Svensk Form, eftersom  våra lokaler var upptagna. (Vi hyr ut våra lokaler i tre dagar till Tyska textilföretaget Nya Nordiska.) Ser fram mot nästa diskussion. Den måste fortsätta på många arenor. En god start. Har fått massor av mailkommenterarer direkt efter debatten, och nya förslag på hur vi kan fortsätta. Det bådar gott.

Inga kommentarer: