tisdag 18 maj 2010

Välkomna till Moderna Museet och diskutera Designkritik i eftermiddagBesökte Konstfack igår och lyssnade till Frida Jeppsson, som stringent och skickligt presenterade sitt budskap om behovet av mera seriös och analytisk designkritik i Sverige, såväl vad gäller utbildning och forskning, media och organisationer. I eftermiddag fortsätter samtalet publikt på Moderna Museet kl 16.30 och i panelen sitter MAGNUS ERIKSSON - f.d. projektledare för design vid IASPIS
THOMAS HERRSTRÖM- adjunkt Industridesign, KonstfackSTEFAN EKLUND - kulturchef Svenska Dagbladet
Vi är särskilt glada att vi fått dit Stefan Eklund, eftersom det har varit mycket svårt att locka kulturchefer och ansvariga representanter från olika media, dagspress, radio, TV. Ett tecken i sig. Välkomna - till Moderna Museets lounge. Vi behöver era åsikter!
Diskussionen om avsaknad av seriös designkritik fortsatte utomhus efter presentationen

Inga kommentarer: