torsdag 19 augusti 2010

Kommande ekonomiska utmaningar

Semesterpaus för möte med ekonomiutskottet 10 augusti. Så glada att Ragnar Boman är kvar som ordförande i ekonomiutskottet, även sedan han avgått ur styrelsen när hans mandatperiod gick ut. Klok och konstruktiv. Han har varit med om flera utmaningar för föreningen, inte minst innan jag började och då vi hade ett underskott på tre miljoner. Han och Christine Sundberg Carendi bildade då en "surdegskommitté" för att rensa i alla ouppklarade ärenden. Sedan har vi mödosamt byggt upp ekonomi och ordning, men nu står vi återigen inför ett skarpt läge. Överflyttningen av vårt statliga mötesplatsuppdrag om 6 miljoner till Arkitekturmuseet + den yttre ekonomiska krisen har drabbat hårt. (Inte bara oss förstås, vi är många i samma båt). Just som vi i minskad farkost gjorde oss beredda att ta ut ny riktning, så upphörde vinden. Vi försöker hålla ut och hårdprioritera samtidigt som vi söker nya öppningar. Föraning om att vinden vänder. Optimister som vi är ger vi aldrig upp. Vi planerar nu för strategimöte med styrelsen och nästa styrelsemöte, samt budget för 2011 som vi tar i oktober.

Inga kommentarer: