torsdag 2 december 2010

BIG NEWS! Joint venture between magazines Form and Forum

Finally we have decided to merge the two magazines Form and Forum into one, hoping to give our readers an even better product by bringing the qualities from both into one: FORM, Magazine for nordic architecture and design. We will also publish an English edition each time, to answer to the need of all of our international friends. Not enough material in English today on Swedish design and architecture that we can bring with us out into the world.

The team behind Form: Ewa Kumlin publisher, Daniel Golling chief editor, Cecilia Lindgren AD. Below: Christina Lund leading productio and now selling ads together with Anna Blomdahl Below the press release which went out yesterday:

FORM + FORUM = SANT. Sveriges viktigaste designtidskrift går ihop med Sveriges
viktigaste arkitekturtidskrift.
Från och med årsskiftet går de bägge tidskrifterna FORM och FORUM samman och bildar
det nya magasinet FORM, magasin för arkitektur och design.
– Sammanslagningen är ett resultat av en designoch
arkitekturutveckling som pågått
under lång tid, säger Ewa Kumlin, VD på Svensk Form och tillika VD/publisher för det nya
förlaget. Det är många som utbrister ”äntligen” när de får höra om sammanslagningen,
och det glädjer mig oerhört. Detta kommer att höja värdet för våra läsare runt om i
världen samtidigt som vi får en ökad räckvidd, säger Ewa Kumlin.
Daniel Golling, tidigare chefredaktör för Forum och som kommer att leda redaktionen
för Form, magasin för arkitektur och design håller med:
– Att vi nu går samman känns helt logiskt, det är det bästa som kunde hända de båda
tidningarna. Vi tar de bästa bitarna och skapar något nytt som kommer att ge en
heltäckande bild av vad som sker inom designoch
arkitekturområdet i vår del av världen.
Tidningen kommer även att ges ut i en engelsk edition, och den nya formgivningen kommer
verkligen att göra skäl för namnet, säger Daniel Golling.
Mångfaldigt prisbelönta AD:n Cecilia Lindgren, verksam och bosatt i London, kommer
att stå för formgivningen av den nya tidningen.
Första numret lanseras under festliga former på Berns den 8 februari 2011 i samband
med Stockholm Design Week och Svensk Forms internationella PechaKucha‐kväll.
Sammanslagningen innebär både förstärkta förutsättningar och en bredare bevakning
av hela arkitektur‐ och designområdet i Norden, med fokus på Sverige. Branschens
främsta skribenter, fotografer och formgivare kommer även fortsättningsvis vara
knutna till tidningen och ambitionen är att bli Nordens mest inflytelserika design‐ och
arkitekturtidskrift.
FORM, magasin för arkitektur och design kommer ut med sex utgåvor per år och
kommer att ges ut i en svensk och en engelsk edition. Tidningen går till ca 7 000
prenumeranter, som också är medlemmar i Svensk Form. Totalupplagan blir större
genom lösnummerförsäljning.
Det nya magasinet ägs av Form Publishing AB (under bildande) som ägs av Svensk Form
och Provisa AB i lika delar.
Kontakt: Ewa Kumlin, VD Svensk Form, 073‐663 66 76
Fakta
Daniel Golling: utbildad till journalist vid JMK i Stockholm. Har varit Forums
chefredaktör sedan 2007, dessförinnan var han designredaktör för Plaza Magazine. Har
även skrivit för en mängd svenska och internationella arkitektur‐ och designtidskrifter
som Frame, Icon, Mark, A10, Azure, Sköna Hem och Residence.
Cecilia Lindgren: utbildad till grafisk designer vid Royal College of Art i London. Efter
examen 2005 har Cecilia varit art director för Architectural Review och Architects’
Journal. Hon har även varit designer för Icon. Cecilia har vunnit de prestigefulla brittiska
utmärkelserna Art Director of the Year (2009) och Designer of the Year (2010) för
redesignen av Architectural Review som hon gjorde tillsammans med Violetta Boxill

Inga kommentarer: