måndag 11 januari 2010

Ansvarsfull design under det senaste årtiondet

Ännu har vi långt kvar innan dagens design lyckats möta och lösa de stora miljömässiga, sociala och etiska krav som samtiden ställer. Men vi avslutade det första årtiondet på god väg, enligt designskribenten Alice Rawsthornes sammanfattning i Herald Tribune "Trying to be responsible and cutting edge, too" vid årsskiftet. Årtioendet då bokstaven S inte längre bara betyder Style utan Sustainability. Trots att de flesta produkter och initiativ som tagits är kompromisser ännu så länge, så har vi sett många lovvärda försök som One Laptop Per Child till Toyota Prius komma fram. Men vi måste göra ännu bättre ifrån oss framöver. (Läs också Annica Kvints artikel i DN om hållbar design nyligen). Rawsthorne tar också upp den konceptuella designen i gränslandet till konst, som vi sett mycket av under 00-talet. Ibland som angelägen experimentell utforskning, men som i sina sämre varianter befäster uppfattningen om design som något elitistiskt, oanvändbart och ytligt. Digitala designens frammarsch finns också med.

När det gäller den ansvarsfulla designen har ju Sverige goda förutsättningar med sin långa humanistiska historia, sitt sociala engagemang, långa designtradition. Något som inte Alice Rawsthorne däremot förvånande nog inte alls tar upp är konsthantverkets återerövringar under senaste åren. Se bara i Sverige den nya, vitaliserande och aktionsdrivna hantverksrörelsen som pågår. Välgörande och hoppingivande.

Inga kommentarer: