tisdag 19 januari 2010

Snart ett nytt och välbehövligt uppdrag om innovation och design

Goda nyheter. Snart kommer uppdraget för innovation och design, som regeringen ska ge till Tillväxtverket och Vinnova. Svensk Form och SVID är utpekade som samverkanspartners. Igår samlades vi, ett tiotal aktörer, för att diskutera detta deluppdrag, ett av nio inom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar, som syftar till att förbättra för kulturskapare och entreprenörer och bidra till ökad samverkan med näringslivet. Innovation och Design har dessutom hållbar utveckling som främsta mål. Hela handlingsplanen har 73 miljoner i totala potten, varav allt ska pytsas på de 9 deluppdragen. Tre är redan utdelande. Hur mycket som kommer att läggas på innovation och design är inte klart. När vi sitter och diskuterar är vi säkert lite för överambitiösa när vi framför allt som vi anser behöver hända på området. Det blir en balansgång med en stor behövlig struktoromvandling, när vi nu går in i nya tider och Sverige måste hänga med och positionera sig, samtidigt som vi måste gå in i direkta och regionala pilotprojekt för att få resultat som kan visas upp. Tre år ska satsningen ta, så det gäller att komma igång. Det måste bli konkret och begripligt och inte bara ord, nya möten och seminarier. Det måste gagna design- och samhällsutvecklingen i stort. Det kan handla om kompetensutveckling för designer och formgivare så att de gör bättre affärer och blir bättre på att möta näringslivet, skickligare leverantörer. Det kan också handla om att fokusera på gapet mellan forskning och produktion, att tillgängliggöra ny forskning, som sällan når ut. Lokala utvecklingsprojekt. Hatten av för tjänstemännen på Tillväxtverket och Vinnova, som verkligen vinnlagt sig om att få in våra synpunkter. Den PM som de presenterade för oss innehöll det vi vill se, även om vi förstås är oroliga att pengarna inte ska räcka. Det gäller att inte gapa över för mycket med så lite plånboken. Hur kan vi förmera? Jag berättar mer om innehållet här när den skickats in i slutversion till regeringen. Pengarna kommer från Näringsdepartementet, uppdraget ges av Kulturdepartementet. Det hela är ett ursprungligt samarbete och viljeyttring från kulturministern och näringsministern gemensamt.
Tillväxtverket ledde mötet med Per-Olof Remmare tillsammans med VINNOVAs Katarina Almquist Carnlöf. (Hans Ahrens från Tillväxtverket ej i bild). Övriga deltagare kom från SVID, Svensk Form, Nämnden för hemslöjd, Riksantikvarieämbetet, Svenska Institutet och Sveriges Designer samt Tillväxtanalys

Inga kommentarer: