onsdag 27 januari 2010

Bakåt och framåt samtidigt i januari

Just nu slits vi mellan dåtid och framtid. Statligt relaterade verksamheter sitter med årsredovisningar och bokslut, samtidigt som årets agenda ska implementeras och personal entusiasmeras framåt. Samma moment, vare sig man är stor eller liten verksamhet. Årsredovisningen är så gott som klar, och vi inser hur mycket vi faktiskt gjorde förra året, allt vi hunnit med, trots flytt och omställningar. En nyttig övning. Likaså är vi klara med budgetunderlaget som vi förbereder för tre år framåt. Vi ansöker om ytterligare medel för att kunna stärka våra personella resurser när det gäller hållbar utveckling, internationell samordning och vårt svenska designsamarbete. Inga större förhoppningar om nya pengar, men försöka duger, och det följer väl i linje med vårt fokus på hållbar utveckling och internationell positionering. Bokslutsarbetet pågår för fullt och vår nya ekonomiansvariga Linnea Lindahl håller på att bli varm i kläderna. Den 11 februari har vi regionalföreningskonferens och den 12 har vi styrelse, och då ska allt vara klart. Budgeten för 2010 tar vi återigen upp, eftersom vi inte kunde ta den sist, då den pekade på ett rejält underskott. Fortfarande en enorm utmaning att klara året, men vi är lika fullt entusiastiska och positiva och vi känner en försiktig optimism i attityden hos våra företagsmedlemmar, som trots krisen nu verkar har större överblick över läget, även om det inte riktigt vänt ännu. För egen del betar jag av dåliga samveten och rapporter från alla internationella satsningar vi genomförde förra året exempelvis Milano, Tokyo och alla internionella talare vi haft med på Designboost och annat. Dåliga samveten som blivit liggande. Det går lätt när man väl kommer igång, men tänk att det ska vara så svårt. Gör det direkt, enda medicinen!

Inga kommentarer: