söndag 10 januari 2010

Arkitekters och designers sociala ansvar

Ett av mina mest positiva möten under 2009 var unge brasilianske arktikten Filipe Balestra, 28 år som nu är bosatt i Sverige och gift med Sara Göransson också arkitekt. Han har jobbat med stjärnarkitekten Rem Koolhaas bl. a, men har genom flera sociala arkitektprojekt slagit in på en helt annan linje. Han och Sara har tillsammans startat nätverket URBAN NOVEAU för gränsöverskridande samarbete inom arkitektur, urbanism, design och andra discipliner inom stadsbyggnad. Som manifest har de ett valt citat från 1947 av Ayn Rand, The Fountainhead, som jag tycker vi kan ta med oss som ständig följeslagare för 2010:

What the architectural profession lacks is an understanding of its own social importance... You are those who provide mankind's shelter. Remember this, and then look at our cities, at our slums, to realize the gigantic task awaiting you. But to meet this challenge, you must be armed with a broader vision of yourselves and of your work ......Let us organize - well, my friends, shall I say  - a nobler dream?

Läs hela citatet på http://www.urbanouveau.com/index.php?/ihs/manifesto/ 

Inga kommentarer: