söndag 17 januari 2010

Är det designkris i huvudstaden?


2009: Svensk Form välkomnar Arkitekturmuseet nya chef Lena Rahoult och inleder samarbete kring hur museet ska driva mötesplatsen för form och design i Stockholm

Många undrar säkert, som läste SvD idag, om hur Arkitekturmuseet ska överta nya mötesplatsuppdraget för form och design. Artikeln är förstås förenklad i sin polarisering mellan en som sitter och gnäller med tom plånbok och en som spinner med pungen full. Men faktum kvarstår: form- och designområdet är beklagansvärt eftersatt i huvudstaden. Utländska besökare förvånas över att vi i designnationen Sverige inte har något formmuseum eller designcenter i Stockholm. Synd att det inte gick att genomföra när vi var så nära för bara ett par år sedan. Med friska pengar dessutom. Nu är vi längre ifrån än på länge. Formmuseet vänner fortsätter idogt som påtryckare för ett Formmuseum i Stockholm, nu närmast delas ett pris ut DesignNu, den 4 februari som en symbol för att visa fram form och design som platsar i ett framtida formmuseeum. Tills vidare får vi nöja oss med en arena på Arkitekturmuseet, som sedan årsskiftet tagit över vårt uppdrag att driva den officiella mötesplatsen för form och design i Stockholm. I ett försök att åtminstone samla befintliga resurser till en gemensam plattform, får vi acceptera det som ett steg i rätt riktning så länge. Meningen med sammanslagningen var ju att desingområdet skulle få en förstärkt, vidgad och tydligare arena i Stockholm. Nu gäller det verkligen att det blir så. Och vi MÅSTE KOMMA IGÅNG SNART! Alla vi aktörer inom designområdet får se till att göra det bästa av det. Tillsammans med Arkitekturmuseet har vi identifierat samverkansområden för 2010: framtidens äldreboende och barns rätt till lek och säkerhet, alltid med hållbar utveckling som röd tråd. Vi kommer även att samarbbeta kring utmärkelserna Design S och UNG. Jag återkommer snart om HUR, när vi landat alla förhandlingar.

Och när det gäller kris, så är det inte Designen i sig som krisar, tvärtom. Inom området finns stor dynamik, växkraft och potential. I samma SvD kunde vi exempelvis se hur konsthantverk och smyckeskonst de senaste åren genomgått en spännande, visserligen smal, men betydelsefull utveckling. Och hantverkets  återfödelse, sökandet efter rötter. Se också på alla de eftersökta industri- och produktdesigner och företag som får internationella uppdrag. Tjänsteexport som inte syns i den officiella exportstatistiken eller i media. Designen som problemlösande metod i processer och produktutveckling. Designers och arkitekters förmåga att visualisera komplicerade förlopp och ena människor kring idéer.... massor av kompetens som kan tas tillvara bättre.

Att vi inom Svensk Form just nu har riktigt tuffa ekonomiska utmaningar betyder inte att vi inte kavlar upp ärmarna, fortsätter att jobba med våra målsättningar och att lobba gentemot beslutsfattare för att designen ska få spela den roll i samhällsutvecklingen som den förtjänar. Regionalföreningarna jobbar för högtryck. Svensk Form har varit med om ekonomisk dragspelseffekt många gånger under sin 175-åriga historia och knoppat av flera verksamheter längs vägen allteftersom frukterna mognat. Nu inleds en ny era.

Vi får inte glömma heller att det finns GOOD NEWS. Näringsdepartementet och Kulturdepartementet har genom samarbete mellan ministrarna och tjänstemännen fått fram en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (http://www.regeringen.se/sb/d/11347/a/131748) med 73 miljoner i potten, som ska användas snabbt och brett. Tillväxtverket och Vinnova ska utforma uppdrag, och där finns ett par, bland annat inom innovation och design som inom kort ska delas ut. Här är det snabba puckar. På måndag har en rad designaktörer kallats till Tillväxtverket för att diskutera just den delen. En välkommen öppning när även näringslivsperspektivet så tydligit finns med. Design är ju som bekant tvärvetenskapligt och snart är det val.


Var tycker ni att ett nytt Formmuseum i Stockholm borde ligga? Bakom Nationalmuseum som föreslogs i av Göran Persson på sin tid? Eller på en helt ny plats?

Inga kommentarer: