torsdag 10 juni 2010

Humanistiskt budskap från samtliga internationella talare på Design D-dagen

Oavsett designdefinitioner, så handlar det om att hitta hållbara och holistiska lösningar för våra liv.  I städerna, i ett globalt perspektiv och för så många som möjligt. Cara McCarthy visade exempel från pågående triennalen på Cooper-Hewitt, från lowtec till hightech. Verkliga problemlösningar som förbättrar livsvillkoren för många människor. Från Petra Wadströms Solvatten till högteknologiska energialstrande undervattensystem. John Thackara, en veteran som reser runt i världen och träffar designer, utbildningar, organisationer och regeringar, och inspirerar till hållbar utveckling, menade att vi kan strunta i att definiera begreppen design och creativity, det bara förvirrar. I stället kan vi sätta oss ner, identifiera bra initiativ och projekt som finns i vår närhet, ta reda på var de akutaste frågorna finns ute hos människor i samhällen, vad behöver vi lösa, vad är utmaningarna. Endast så kan vi börja en designprocess och samarbete med framgång. Cameron Sinclair berättade passionerat om arbetet inom Architecture for Humanity, hur yrket blir meningsfullt. Alla talade om participatory design, dvs att man gör allt tillsammans med de människor som ska leva och bo i de miljöer man bygger. Egentligen inget nytt för svensk praktisk, användarvändlig design med brukarfokus, men en bekräftelse på att det är så många jobbar med framgång runtom i världen idag. Att lösa problem som är akuta, att vara ACTION-orienterad, inte att sitta och definiera och byråkratisera i stora offentliga apparater. Plocka upp bra initiativ och KÖR!! Passar mig precis, desto äldre jag blir, desto mer inser jag att enda sättet att göra skillnad är att sätta igång. Misstag är oundvikliga, men man måste få saker att hända. Show don't tell. Cameron Sinclair påpekade att trots kunskap, briljanta formuleringar och ideer är de inte mycket värda om de inte omsätts i praktiken. Tvärtom, slog han ett slag för ung naivitet som förändringskraft.  Han har nyligen valts in bland världens Young Leaders och kommer snart att tillträda som adviser hos president Obama inom Foreign Aid. Bra val! De kommer alla gärna tillbaka till Sverige igen!

Inga kommentarer: