måndag 21 juni 2010

Nya sakkunniga på Arkitekturmuseet

Vid senaste insynsrådsmötet på Arkitekturmuseet fick vi lära känna ett par av de nya sakkunniga som anställts för de nya uppdragen. Anneli Strömberg Fatty (från Riksutställningar), tar jobbet som publik chef, Monica Pourshahidi (från kulturdepartementet) blir hållbarhets-sakkunnig, Magnus Eriksson (från IASPIS) blir designsakkunnig och Malin Zimm (tidigare chefredaktör RUM) vikarierar som Arkitektursakkunnig. En annan vikarie är Sandra Nolgren under sommaren för programverksamheten. Sandra har jobbat både med RUM och FORM. Känns bra att alla pusselbitarna börjar falla på plats. I höst efter semestrarna sätter sig alla och börjar arbeta fram den strategi som ska gälla för museet. Eric De Groat kom och berättade om museets omfattande samlingar och hur de hanteras, registreras, tillgängliggörs. Museet har över 3 miljoner ritningar, 30.000 volymer tryckt material, en omfattande fotosamling och mängder av dokument. En resurs som kräver både plats och tid. Anneli Strömberg, nya publikchefen, som bara varit på plats ett par veckor, har redan dragit igång. Hon klargjorde vad hon såg som några av sina viktigaste uppgifter, behoven att Strukturera, Kanalisera och skapa Tillit. Strukturera nya uppdraget, berätta om vad man gör och skapa självkänsla - hon håller också på att identifiera publikgrupperna. Monica Pourshaidi, som förutom 10 år på departementet har en rik erfarenhet tidigare från museiarbete, kommer att engagera sig i hållbarhetsfrågor främst ur ett socialt perspektiv och är engagerad i medborgarperspektivet och att skapa ett diskussionsforum och debatt som allmänheten kan ta del i. Ett bra uppdrag för museet. Många nya bollar i luften, kul att samarbeta med alla nya som kommer och flera som vi redan tidigare samarbetat med från Svensk Forms sida. Vi kommer att ha nästa HållBar den 7 september tillsammans på museet, i november planerar vi en work shop om framtidens äldreboende och den 30 november hoppas vi öppna utställningen Svensk Frön och kombinera med seminarier om barns rätt till lek och säkerhet i det offentliga rummet. Nu kör vi!

Monica Pourshahidi presenterar vår första gemensamma HållBar
Nya publika chefen Anneli Strömberg Fatty i budgetmöte museets ekonomichef Staffan Jonsson

Museichefen Lena Rahoult med assistenten/projektledaren Ulrika Behm under Design S-festen

Inga kommentarer: