torsdag 17 juni 2010

Regeringen tillsätter nytt råd för kulturella och kreativa näringar

Igår offentliggjordes äntligen besluten i ett pressmeddelande om deluppdragen för innovation & design och förmedling inom handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Hela handlingsplanen omfattar 73 miljoner över 4 år. I förarbetetet kring innovation och design och i ursprungsförslaget har Tillväxtverket & Vinnova talats om som myndigheter som ska få uppdraget och de ska i sin tur arbete med SVID och Svensk Form. Nu får vi se hur besluten - som aviserades i mars - utformas, de har tydligen tagits utanför listan. Det är alltså Näringsdepartementet som står för fiolerna och Kulturdepartementet som ger uppdragen formellt.Det går både fort och långsamt - helst ska förstås resultat och handlingskraft manifesteras så snart som möjligt. Det blir många pressmeddelanden... Vid sista mötet med de berörda myndigheterna +´SVID och Svensk Form - vi är väl ett femtontal - så berättade man just att ett råd skulle tillsättas - och att det skulle bestå av ca 17 LEDAMÖTER!!! på grund av att området är så brett och att de i sin tur ska samråda med alla berörda ca 15 myndigheter och organisationer. Jag blir lite skraj måste jag erkänna, hur ska det arbetet se ut och konkretiseras med alla dessa inblandade? Inga särskilda medel avsatt för själva rådet, det ska tas ur verksamheterna. Innovation & design-uppdraget har föreslagits till 15 miljoner över tre år - dvs 5 miljoner per år som på något sätt ska gagna regionala insatser. Vi får se var det slutar. Vi har nu suttit i dessa förberedande möten inför uppdraget och försökt hitta strukturer, system och framkomliga vägar. Tror inte jag passar så bra för byråkratiskt arbete. Så litet som Svensk Form är just nu, är det nästan omöjligt att för mina arbetstimmar att sitta "gratis" på många dagarnas tankesmedja för ett uppdrag med stora visioner och framtidsutsikter, men som egentligen handlar om väldigt lite pengar i realiteten. 

Per-Olof Remmare från Tillväxtverket, flankerad av från vänster Anna Haag, Näringsdepartementet, Lars Nyberg Tillväxtverket, Mattias Esbjörnsson, Vinnova och andra deltagare från de olika myndigheterna som berörs. Ett tjugotal samlades på mötet

Inga kommentarer: