söndag 7 februari 2010

Dagsläget för Formens Hus i Hällefors – innovativt centrum för hållbar design

Hällefors kommun satsade sig ur krisen för några år sedan med kultur, mat och design. Med brinnande eldsjälar, helhjärtat engagemang från politikerna och hårt arbete har man lyckats bygga upp ett antal institutioner som vände det mörka läget i en positiv framtidsvision: Måltidens hus, Kulturskolan, Skulpturparken, Formens Hus och designförberedande utbildningen FIDU. Svensk Form var engagerat från start i bildandet av Formens Hus, som invigdes med pompa, ståt och glädje, internationella gäster och statsminister på plats under Designåret 2005. Jag sitter i Styrelsen för Stiftelsen för Formens Hus, Svensk Form är en av stiftarna tillsammans med SVID. Stora pengar och många mantimmar lades på att få igång det hela. Att sedan förvalta, bygga upp verksamhet och skapa attraktionskraft på landsbygden är naturligtvis ingen barnlek. Man har valt att inrikta verksamheten mot besöksgrupper av allmän och företagsinriktad karaktär, ett EU-finansierat utvecklingsprojekt om hållbart och innovativt materialbibliotek. Dessutom utvecklande man med internationella designskolor ett emergency houseprojekt, som nu växer vidare i nya former. Den förberedande designutbildningen FIDU ryms också inom Formens Hus. Just nu sitter vi i styrelsen med delikata spörsmål om den fortsatta utvecklingen. Vilka delar ska man bevara och hur ska de växa, få ekonomi. Vilka värden är omistliga och vilka ”darlings can we kill”? Kommunens engagemang är förstås helt avgörande. Framtiden är oviss, men vi tänkter positivt med ambition att tillvara ta kärnvärden och utvecklingspotential.

1 kommentar:

Anonym sa...

ingen kommentar på ett år:(