söndag 7 februari 2010

DesignNu, DesignS, Stora Designpriset vad är skillnaden?

Flera i publiken och även efteråt har hört av sig och frågat mig vad det egentligen är för skillnad på alla dessa priser som finns? Är man inte insatt är det klart att det är förvirrande! Och på vilket sätt är Svensk Form inblandade i både Design S och DesignNu, och vad är det för skillnad mellan Formmuseets vänner och andra osv. Många har också menat att vi borde återinföra Utmärkt Svensk Form, som ett långsiktigt hållbart projekt. Men nu åter till de tre olika utmärkelserna som jag nämnde från början:

DesignNu – Formmuseets vänners pris, som premierar föremål som platsar i ett framtida formmuseum. (Jag sitter i styrelsen för Formmuseets vänner som Svensk Forms representant)

Design S – Svensk Forms jurybedömda utmärkelse som belönar goda designlösningar och resulterar i en turnerande utställning. I samarbete med SVID, Arkitekturmuseet m fl.

Stora Designpriset - Teknikföretagens pris med prissumma till företag som ökat sin lönsamhet tack vare design. Svensk Form och SVID har varit med som grundare.

Vi skulle alla vinna på att rensa och samla så klart, även om det är det roligt med desto fler som engagerar sig. Men det blir svårt att hålla reda på och otydligt för omvärlden. Vi hoppas förstås att vi i samband med Swedish Design Awards på sikt ska kunna dela ut flera priser under samma evenemang. Som en filmgala. En enad dag för branschen, som vi också förstärker genom att arrangera en kunskapsöverförings och utvecklingsdag Design D. Mera info om detta kommer snart.
Design S projektledare Anna Blomdahl visar upp årets förslag till anmälningsupprop för Svensk Forms marknadschef Kajsa Hernell

Inga kommentarer: