söndag 7 februari 2010

Tack Inger Dahlander och Mats Nilsson för era insatser för Svensk Form

Vi har ett särskilt ekonomiutskott som förbereder siffror och ekonomiska spörsmål inför varje styrelsesammanträde. Kanske låter överdrivet för en så liten verksamhet som nu endast hanterar 4 anställda och under 10 miljoner, men ekonomiutskottet har verkligen varit ovärderligt som resurs och stöd. När jag tillträdde 2004 hade vi ett negativt kapital på 3 miljoner, och det ville till att vi fick ordning och reda på finanserna om det skulle gå. Tack och lov bildades det ett ekonomiutskott lett av förträfflige Ragnar Boman, som Ingrid Dahlberg på sin tid lockat in i vår styrelse. De har gjort ett fantastiskt arbete genom åren. Ragnar sitter inte längre kvar i styrelsen då hans mandatperiod gått ut, men vi är tacksamma att han accepterar att vara kvar i vårt ekonomiutskott tillsammans med Katarina af Klintberg och Lotta Lundén. Alla ideellt arbetande. Så tacksam att vi har ett särskilt utskott, nu när vi har det tufft igen, men numera i alla fall med ordning och reda. Sista åren har vi genomgått omfattande omstruktureringar, och snart tvingas vi också säga adjö till vår trogna och duktiga ekonomiassistent Inger Dahlander, som i mars går i pension. Ekonomiutskottet tackade av henne i onsdags, liksom Mats Nilsson som tjänstgjort som konsultande ekonomichef i mellantiden innan vi hittat nya former. Han har ryckt in tidigare vid behov och känner oss väl. Inger och Mats stannar över bokslutet, då nyanställda Linnea Lindahl tar över alla böckerna. Det blir inte lätt att klara sig utan dessa våra klippor! Vi får hålla kontakten!
Ekonomiutskottsmöte med avtackning av Inger Dahlander och Mats Nilsson. Bakre raden från vänster: Ewa Kumlin, Linnea Lindahl, Katarina af Klintberg, Ragnar Boman och Lotta Lundén

Inga kommentarer: