måndag 22 mars 2010

@ - En numera självklar och kär symbol

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Idag ägnar Alice Rawsthorn sin veckoraport om Design åt värdet av vår numera helt självklara symbol @. Kärt barn har många namn, at-mark, snabel-a i Norge kallas den för grisknorr. Nu har Museum of Modern art ansett den så viktig att den införlivats med designsamlingen. Elegant och stram och tydlig. Ingen vet med säkerhet när den uppfanns, man spekulerar i så tidigt som sexhundratalet. På tangentbordet dök den upp för första gången på den första skrivmaskinen American Underwood 1885 - och användes som förkortning för "at the rate of". Vad man lär sig! Läs mera på

Inga kommentarer: