söndag 7 mars 2010

Kulturutskottets s-grupp vill veta mera om form och design


Till vår glädje blev vi i veckan inbjudna att komma till Kulturutskottets s-grupp för att berätta mera om dags- läget när det gäller Svensk Form och svensk design i allmänhet. Vi har ju gnällt lite över det offentliga ointresset och över att det är så få politiker som driver designfrågorna idag. Efter Designåret 2005 har det varit rätt tyst från offentligt håll - och andra formuleringar har varit mera på tapeten, som innovation, kreativt entreprenörskap, hållbar utveckling - något som lika självklart innefattar designområdet - och så varit mera gångbart. Ett steg i rätt riktining. Vi talade informellt om läget och framförde också några av de punkter vi ständigt har på önskelistan:

- behovet av en offentlig svensk designpolicy - för tillväxt, jobb och ökad export - maximera effekten
- behovet av statlig medverkan vid internationella designsatsningar - för att få optimal utväxling
- Behovet av EN BANKOMAT-funktion för små valörer - små aktörer som behöver snabba bidrag för tillfälliga projekt, internationell medverkan osv, har ingenstans att vända sig idag. Kan kulturbryggan ta den rollen ?
-  WINDOW OF OPPORTUNITY - när det gäller hållbar utveckling. Vi har i Sverige i dag en chans att ta en lednande position, kombinera ingenjörer, forskare, designer i utvecklingsprojekt och i produktutveckling från början - designer som länk mellan producent och konsument. Kör!

- ACCESS - aldrig har vår designhistoria varit så internationellt efterfrågad och användbar i nya sammanhang som dag. Vi måste tillgängliggöra mera material! 

Inga kommentarer: