söndag 28 mars 2010

Möte med Arkitekturmuseets Insynsråd

Regeringen tillsätter ju numera insynsråd i stället för styrelser till flera statliga myndigheter. I samband med tillsättandet av ny chef Lena Rahoult, och nytt vidgat uppdrag för Arkitekturmuseet tillsattes också ett insynsråd: Arkitekterna Suzanne de Laval och Thomas Sandell, Nyckelviksskolans rektor Bo Erik Gyberg, Riksantikvarieämbetets Per-Magnus Nilsson och så jag från Svensk Form. (Lena Rahoult saknas på bilderna, men står upp vid bordet bakom) Dagens diskussion handlade om årsredovisningen 2009 och framför allt om de nya rekryteringarna till publik chef samt de tre nya sakkunniga inom design, arkitektur och hållbar utveckling. Återkommer så snart alla är klara och offentliga. Det är naturligtvis mycket viktigt hur de posterna utvecklas för att ta ut riktningen ordentligt för designområdet, som ju jag och vi inom design är angelägna om att det utvecklas både långsiktigt och med snabbhet och flexibilitet att plocka upp aktuella händelser och debatter.

Inga kommentarer: