tisdag 23 mars 2010

Svenskt Designsamarbete mobiliserar

I morse samlades ovanligt många till frukostmöte med SDS, Svenskt Designsamarbete, ett informellt nätverk med 10-talet designorganisationer som driver gemensamma frågor och utbyter ínformation med jämna mellanrum. Den här gången var det Svenska tecknares om bjudit in oss till sina nya lokaler som de sedan en tid delar med en rad andra organistioner enligt hiss-skylten nedan, i en fastighet på Årstaängsvägen 5 B.  Ett mycket fruktbart samarbete och nätverkande har redan uppstått mellan hyresgästerna förstod vi. Ungeför såsom vi en gång hoppades för Telefonplan. Idag var det Charlie Norrman och Lotta Wattrang, Svenska Tecknares verksamhetsledare som agerade värdar och ordförande enligt kutym. Dagens diskussion handlade mycket om villkoren för illustratöre, grafiska formgivare, relationer till agenter, upphovsrätt, möjligheten att ta betalt för arbete osv. Generellt vill SDS lobba för att design ska tas på allvar hos beslutsfattare och utnyttjas som en resurs för samhällsutveckling och tillväxt, för att höja respekten för värdet av designkompetens och framför allt:
ATT SVERIGE BEHÖVER EN DESIGNPOLICY - EN HANDLINGSPLAN MED TYDLIGA MÅL.
 

Inga kommentarer: