torsdag 18 mars 2010

Illis quourum till två välförtjänta mottagare Rosa Taikon och Bernt Rosengren


Kulturministern delade igår ut två av regeringens guldmedaljer till smyckeskonstnären Rosa Taikon och jazzmusikern Bernt Rosengren. Två välmeriterade och välförtjänta pristagare med mer än 50 års gärning bakom sig, båda fortfarande aktiva. Jag var inbjuden i egenskap av representant för designvärlden, till den lilla krets som samlats till en liten, men varm och högtidlig ceremoni inne i kulturministerns tjänsterum (nu med väggar målade i en djupröd ton). Rosa Taikon, en sprakfåle med pepparkornsögon, sina många år till trots (född 1926) berättade om hur hon uppmuntrats och lärt sig av sin far och farfar, att ta upp konsterna, fortsätta romska traditioner och sedan så småningom som 35-åring gå in för silversmide. Regeringens motivering: "för hennes mångåriga och på många sätt betydelsefulla konstnärskap, som förenar nyskapande smyckesdesign med romska smidestraditioner". Det är roligt när en sådan som Rosa hedras och dessutom återupptäcks hos den yngre generationen. Syntes inte minst under hennes uppmärksammade och firade utställning på Rhösska häromåret. På sätt och vis samma fenomen som med keramikern Lisa Larsson. Extra roligt att vara där som representant för Svensk Form, gamla Svenska Slöjdföreningen, som förr lämnade dessa dekorativa konstnärer ute i kylan. Den mångfald och respekt för olika uttryck som finns idag är välgörande och välkommen. 
Systern Katarina Taikons smycke, som bars av dottern Angelica

Inga kommentarer: