måndag 8 mars 2010

Svenska kvinnliga designer kan! 17 Swedish Women Designers gör succée i USA

Sverige har fler framgångsrika kvinnliga designer än de flesta länder - inklusive våra nordiska grannländer. I designutbildningarna i Norden är antalet ganska jämt fördelat mellan könen, men sedan när de de kommer ut i yrkeslivet, är det många som faller bort av olika skäl. Men inte i Sverige. Här har vi sedan 2000-talet sett många duktiga tjejer som kämpat sig fram, generationen tätt i hälarna på sena 90-talets ikonkillar. Varför har de klarat sig bättre i Sverige, de andra nordiska länderna har ju jämförlig jämställdhetssituation överlag? Svårt att sätta fingret på vad det bottnar i, men roligt är det. Se bara FRONT som vunnit priser världen över för sin experimentella och undersökande design, Monica Förster som jobbar med ett stort antal internationella producenter... för att nämna några. Vår utställning 17 Svenska formgivare som nu turnerar framgångsrikt i USA, intresserade visningsplatser lägger sig som radband. Den är ett gott exempel på en utställning som kom till spontant, men på grund av sitt tydliga och klara tema fått vingar och flugit framgångsrikt över världen, trots svårigheterna att få ihop finansiering. Just nu visas den i Minneapolis fram tills i maj innan den reser vidare i USA. Utställningen bygger ursprungligen på de 17 svenska kvinnliga utställare som valts ut av Pascale Cottard Olsson och som visats på Gallery Pascale, och som sedan resulterade i en fin bok som följer med utställningen. Till visningarna kopplas seminarier och diskussioner om gender och svensk designutveckling.    

Inga kommentarer: