söndag 22 november 2009

Första studiebesöket till IKEAs huvudkontor i Älmhult!

Skam till sägandes hade jag ännu aldrig besökt IKEAS huvudkontor i Älmhult förrän i onsdags. Ännu en mörk novemberdag, regnet stod som spön i backen. Med mig hade jag vår styrelserepresentant Lotta Lundén, som bland annat jobbat 11 år på IKEA tidigare. När vi traskade fram i regnbyarna lyste Lotta upp och berättade spontant att detta var världens roligaste arbetsplats. Med tanke på att hela världens IKEA styrs härifrån, slås man förstås av hur oansenlig huvudbyggnaden och hela IKEA-land runtomkring är. Men det är å andra sidan karaktäristiskt för den ödmjuka och lågprofilerade företagskulturen. God stämning i huset. Vi besökte Lars Dafnäs, designchef IKEA of Sweden och Thomas Carlzon, VD för IKEA Svenska AB. Lars berättade om sin verksamhet, med få inhouse designer, men här i Älmhult samlas 30 olika nationaliteter, huvudspråk engelska. Varje år tar de in 6 designer på praktik. Det handlar mycket om designprocessen, logistik, distribution. Hur man löser alla utmaningar med lågt pris, resurssnåla material, minsta möjliga volym för transport osv. En annan utmaning är hur man behåller IKEAs företagsprofil så stark när företaget expanderar. Thomas berättade engagerat om infrastrukturen regional och lokalt, hur samhället är uppbyggt, att drygt 3500 är knutna till IKEA på en ortsbefolkning på drygt 8500, och 15.500 i kommunen. Undrar hur många som indirekt är knutna till IKEA dessutom? Måste vara nästan alla. Älmhult, nära och internationellt på samma gång. Intressant också att höra om värdshusets historia (där man förstås kan äta lunch, hur mycket man vill för endast 75 kronor a la IKEA) Snart blir också kulturcentret  IKEA GENOM TIDEN fullt ut klart. Spännande också att se den produkt-utställning, som finns i huvudbyggnaden, där man kunde se allt som idag finns i sortiment, samt vad som kommer 2010. My lips are sealed. Jag är imponerad av hur många sociala utvecklingsprojekt som IKEA driver, ofta i samverkan med UNICEF. Också hur de jobbar med hållbarhet och miljö, never ending list, never ending job. Lärde mig också något som jag inte alls visste förut, nämligen att deras leksaker är framtagna med så många bakomliggande ergonomiska och pedagogiska studier. Alla leksaker har ett pedagogiskt undertema och syfte. Passar perfekt med vårt tema med Arkitekturmuseet om Barns rätt till lek och säkerhet. IKEAS tydliga pedagogiska och säkerhetsmässiga inriktning för barnproduktern framgår inte alls i butikerna så starkt som det skulle kunna göra. Vi försökte också diskutera och se var, hur och om vi skulle kunna samarbeta med IKEA i någon form. Summa summarum, en lärorik dag och jag hoppas vi får anledning att återkomma.

Inga kommentarer: