söndag 22 november 2009

Skrämmande läsning om låg designmedvetenhet påvisas i utredning från HUI

Dagens Indusri redovisade den 18 november en rapport om designmedvetande hos en antal större företag. Handelns utredningsinstitut HUI hade 2008 intervjuat en stor mängd beslutsfattare om hur de jobbat med kommersiell design i sina företag (förpackningsdesing, varumärkesbyggande, integrerad grafisk design och visuell kommunikation) The good news är att 65 procent har förstått att design blir allt viktigare och många inser att om de inte arbetar strategiskt med design så riskerar de att halka efter konkurrenter. Flera säger sig se att design ökar försäljning och positionerar varumärket tydligare. MEN, som Di-journalisten Carin Fredlund skriver "Förfärande är att över hälften av företagen tycker att de själva kan hantera designen och att 14 procent inte ens vet vem som sköter deras formgivning". Vidare skriver hon: "25 % av dem som inte satsar på design, har ingen aning om varför". Det saknas relevanta mätinstrument idag, särskilt för den så kallade omätbara kvaliteten. Vilka är våra bästa talesmän, hur ska vi komma vidare i diskussionen med beslutsfattare inom näringsliv och politik. Största problemet är säkert att alla har en egen bild av design, ofta som något dyrt och lyxigt som man inte nödvändigtvis behöver. Vi har nu kallat till en SDS-frukost igen den 1 december. SDS = Svenskt designsamarbete, ett informellt nätverk med de olika designaktörerna för att kunna samlas kring viktiga gemensamma frågor, som t ex behovet av en tydlig och stark nationell designpolicy.

Inga kommentarer: