söndag 29 november 2009

Intressant möte på Tillväxtverket om Regeringsuppdraget för kulturella och kreativa näringar

I fredags kallade Tillväxtverket till ett första möte för att lägga grunden till en operativ handlingsplan för de nya uppdrag som ska följa av regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 73 miljoner har avsats för at utveckla kulturella och kreativa näringar, att hjälpa entrepeernörer och företagare att utveckla sina affärsidéer och företag, samt att förbättra lönsamheten Vi som samlats var alla berörda myndigheter och organisationer som bjudits in av kultur- och näringsdepartementet för att arbeta med regeringsuppdraget. Alla hade fått förbereda en kort presentation muntligt och på papper om hur vi såg på uppdraget. Svensk Form och SVID var de två enda enskilda organisationerna, alla andra var myndigheter. Vi är utpekade som samarbetspartners till Tillväxtverket och Vinnova inom innovation och design, när de får ett regeringsuppdrag inom området. För vår del kan det handla om förmedling mellan designer och producenter, mäkleri och kompetensutveckling. Vi har en rad konkreta förslag, som vi också presenterade. Tidplan och budget kommer att tas upp längre fram, men det kunde i alla fall konstateras en god samarbetsvilja och det var nyttigt att höra på varandra och redan vid sittande bort konstatera att det finns områden att genast börja samarbeta kring. Bra också att få ansikten på dem vi kommer att samarbeta med från Näringsdepartementet, Kulturdepartementet, Tillväxtverket och Vinnova. Vissa har vi träffat tidigare förstås och några var nya. Några uppdrag som genast kommer igång är arbetet med en branschguide för kulturella och kreativa näringar samt främjande av entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar. Hoppas regeringsuppdraget till tillväxtverket inom vårt område kommer snart så vi får en uppfattning om vilka projekt vi kan vidareutveckla. För vi var alla överens om att inte uppfinna hjulet igen, utan att bygga på befintliga och bra initiativ, med långsiktigt hållbar utveckling som yttersta mål. Nu har vi bokat in möte med Vinnova för att komma igång snarast!

Tillväxtverkets Hans Ahrens och Anna Bünger samt Agneta Florin hade kallat till frukostmöte med de myndigheter och organisationer som finns utpekade som samarbetspartners i handlingsplanen: Högskoleverket, Innovationsbron, Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens Kulturråd, SVID, Svensk Form, Svenska Filminstitutet, Tillväxtanalys, Vinnova samt förstås Närings- och Kulturdepartementet - Petra Gråberg och Fredrik Linder.

Katarina Almquist Carnlöf från Vinnova blir kontaktperson för innovation och design - gammal bekant från tiden med KK-stiftelsen och upplevelseindustrin

Inga kommentarer: