tisdag 3 november 2009

Söndag den 1 november: I, me and myself. Snabbpresentationer med de svenska deltagarna

Eftersom Swedish Style lever efter mottot "More People than Products" och handlar till stor del om möten mellan människor, är seminarieverksamheten också självklar för att bättre lära känna deltagarna. Dels sker utbyte mellan utövare från våra båda länder, men också mellan de svenska deltagare som rest ut tillsammans. Det uppstår många nya kopplingar under alla de social tillfällen som bjuds mellan programpunkterna, vars långsiktiga resultat inte ska underskattas. Hursomhelst, på söndag förmiddag (efter Halloween-natten) var det dags för minipresentationerna på Svenska ambassaden under namnet I, ME AND MYSELF där deltagare erbjöds presentera sig  och sina arbeten under informella 20-minuterspass för japanska besökare som önskar fördjupa kontakten och kunskaperna om de svenska formgivarna och företagen. Ganska liten publik, men alltid lika intressant att få en fördjupad bild. Själv gladdes jag åt de spännande projekt som Konstfack-killarna Petter Thörne, Marcus Abrahamsson och Anders Johansson arbetar med när det gäller exempelvis mat och design och perception. Participatory Design, sustainability... Ger hopp med alla som verkligen gör bra projekt och inte bara pratar. De är på god väg och jag skulle gärna jobba vidare med dem. Direkt efter vårt pass var det dags för en presskonferens för det spännande nya webbmagasinet Swedenavi som startat som ett resultat av det ökade intresset bland unga japaner för Sverige och Svensk livsstil. Här kan man få inblick i samtidskultur som inte så ofta visas i de officiella publikationerna, tips på vart man kan hitta Sverige i Japan och tips på vart man ska gå när man besöker Stockholm. Ännu ett av de nya initiativ som startats i utbytet mellan Sverige och Japan inom den yngre generationen.

UNG-deltagaren Petter Thörne berättar om egna och samverkansprojekt med andra på Konstfack. Flera handlar om hur man kan återanvända spillmaterial från produktionsprocessen.

Marcus Abrahamsson visade förlagor till textiltryck som handlade om att medvetandegöra svenska konsumenter på ett intuitivt sätt om den svenska grönsakssäsongens växlingar - slow teckningar som tar fram känslan av tiden det tar att skörda. Jättespännande projekt som utvecklats i samarbete  med Åhléns. 
Svenske inreste DJ Will Rock träffade kände japanske DJ A1, som också var i Stockholm och spelade på Mosebacke under Tokyo Style 2004. Härligt att återse gamla vänner!

Inga kommentarer: