torsdag 12 november 2009

Om hållbar design på World Usability Day

Jet-lagen sitter i, bra gryningspass vid datorn. Sedan vidare till Norra Latin kl 8 för en frukostpanel på World Usability Day, ett världsomspännande årligt evenemang som inleddes 2005 och går helt enkelt ut på att tjänster och produkter ska vara mera användarvänliga för alla oss människor i våra vardagsliv. Nästan 50 länder runtom i världen håller seminarium parallellt .  Frukosten,  ett av många program denna späckade dag, handlade om att designa för en hållbar värld. Samtalet leddes av trivsamme Bernt Ericson, som arbetat många år på Ericsson och på Interaktiva institutet med strategisk forskning och IT osv. Idag, styrelseordförande i Innovation Impact AB och World Internet Institute. Övriga i panelen var
Mijo Balic, vd inUse,
Anna Hallgren, Effektivitetsrevisor, Riksrevisionen.
Sara Ilstedt-Hjelm, professor på KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
Ewa Kumlin, VD, Svensk Form .
Sture Nordh, ordförande i TCO.
Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.


Vi diskuterade begreppet hållbarhet, och allt kokade ner till långisktig livskvalitet. Sara slog ett extra slag för estetisk hållbarhet och kvalitetsbegreppet. Ibland tenderade diskussionen att förenklas till att hållbar design = produkter som håller länge.  Utifrån frågor såsom: finns det någon konflikt mellan hållbarhet och användbarhet? En alltför hållbar produkt kanske upplevs som gammalmodig efter ett tag?Indianerna i USA sägs ha haft 7 generationers perspektiv när man fattade beslut som påverkar framtiden. Vad är det nya i hållbarhetsdiskussionen idag och varför är frågan viktig nu?Och riktigt så enkelt är det ju inte. En del helt nedbrytningsbara produkter och effektiviserande produktutveckling måste ständigt pågå. Design för hållbarhet - hur skapar det tillväxt?

Det mest häpnadsväckande och oroväckande under dagen var Sara Ilstedh Hjelm, som berättade hur hon och tre andra professorer bland annat, lagt in ett forskningsförslag till Vetenskapsrådet om exempelvis kvalitet och hållbar livsstil, sätt att mäta upplevelser, skapa tjänster för att åstadkomma förändring i vår livsstil etc. När vetenskapsrådet gjorde sina bedömingar av ansökan på skala 1-7, med kriterier såsom gruppens sammansättning, ämnesvalets relevans idag och i framtiden osv, fick de etta på nästan allt. Katastrof!

Den inflytelserike franske filosofen Claude Lévi-Strauss, som just gått bort, 100 år gammal, skrev i en av sina sista skrifter om hur jorden startade utan människor och att den nu också kommer att sluta utan människor.

Diskussionen handlade om vanliga

Inga kommentarer: