söndag 22 november 2009

I Leksand väljer man att stå utanför den ekonomiska krisen i världen.

Deltog i strategidag för Leksands Folkhögskola, entreprenörsskolan och stiftelsen hantverk & utbildning (den sistnämnda egentligen paraplyorganisationen). Sitter i styrelsen för folkhögskolan, men hinner sällan delta i mötena, så en strategidag i anslutning till helgen var perfekt för att komma in i verksamheten och tänkandet. Folkhögskolan undervisar i Form & Design, hantverk och kommunikation. Många av dem som utbildas i design fortsätter sedan på HDK, konstfack osv. Sara Lundqvist är huvudlärare i design och har varit där i fem år. Där fanns lärare, vaktmästare, kökspersonal och styrelserepresentanter från kommun och utifrån. En utomstående konsult kom och gjorde övning att bli en spelare i ett vinnande team. Men det var framför allt eldsjälen och representanten för stiftelsen, Alf Vigren, som ledde processen och plockade fram den goda andan och Anki Gullback, rektor för folkhögskolan och kvinnan bakom allt. Det gäller helt enkelt att VISA EN BRA VERKSAMHET för att lyckas. Dagen handlade om att svetsa samman de olika skolorna/enheterna. Att växa tillsammans både bokstavligen och bildligen. Jag verkligen djupt imponerad av den goda stämningen, stoltheten,arbetsglädjen och optimismen. . Den ekonomiska krisen vill man inte delta i. Ekonomin går jättebra, man har till och med en skrivning i visionsdokumenten som säger att deras personal ska ha branschens bästa löner! Det finns även en stark koppling till Japan i Leksand, som vi nu kan ta tillvara på när de japanska resebyråerna vill att vi gör kurser och studiebesök i design och LIFE SEEING. Jag lärde mig i Japan att de coolaste platserna i världen numera är Tokyo, Dubai och Dalarna!
 

Show - don't tell: Det är vad Du åstadkommer som räknas! Det lever skolorna verkligen efter

Bland värdeorden så kom passion och personlig utveckling högst. Anna Fransson rektor för entreprenörsskolan. Nedan Alf Vigren, Mr Passion himself.

Engageradeoch stolta medarbetare. Med Leksands fana högt i topp.

Mötet ägde rum på Moskogen i Leksan - grundat efter kriget av en polsk invandrare. Moskogen still going strong, minns att man brukade åka till Moskogen på dans förr i världen
 

Inga kommentarer: