onsdag 15 september 2010

Amerikafrämmande på Svensk Form

Så gott som dagligen kommer förfrågningar om olika internationella grupper som vill komma och höra mer om svensk design, designhistoria och möjligheter att visa mer svensk design i deras respektive länder. Efterfrågan är långt större än vi kan motsvara. Vi kommer nu att lägga in en övre växel på våra internationella relationer, eftersom också våra designer och företag också efterfrågar möjligheterna till internationellt utbyte och satsningar riktade mot ökad export av svensk design. Vi förbereder loppet!
Högra raden uppifrån: Mr Eric Nelson, Chief Executive Officer Nordic Heritage Museum Seattle; Ms Miranda Hellman, Cultural and Education Programs Coordinator Scandinavia House NYC; Ms Peggy Korsmo-Kennon, Chief Operating Officer American-Swedish Institute Minneapolis; Trutz von Ahlefeld projektledare/ Internationella besök, Svenska Institutet.
Vänstra raden uppifrån:: Camilla Högström Svensk Form; Ms Karin Abercrombie Executive Officer Swedish American Museum Chicago; Ms Tracey Beck Executive Director American-Swedish Historical Museum Minneapolis; Anna Blomdahl projektledare 17 Svenska Formgivare och Design S/ Swedish Design Award, Svensk Form.

Camilla Högström, ny praktikant hos oss, ( i vänstra hörnet på bilden, rapporterar om besöket):

Kulturellt utbyte och att positionera svensk formgivning internationellt är en av Svensk Forms hjärtefrågor. Därför var tisdagens besök från USA  (i samarbete med Svenska institutet) på Svensk Form uppskattat.
Delegationen bestod av fem representanter för kulturinstitutioner med inriktning amerikanskt-svenskt/skandinaviskt utbyte från städerna Philadelphia, Chicago, Minneapolis, Seattle och New York. VD Ewa Kumlin, välkomnade våra långväga gäster med en översiktlig presentation av Svensk Forms verksamhet. Därefter överlämnades ordet till Anna Blomdahl, projektledare för vandringsutställningen 17 Swedish Designers www.17swedishdesigners.com som i skrivande stund aktivt turnerar i USA och sätter svensk( i detta fall kvinnlig) formgivning på kartan. En välbekant utställning för två av våra besökare, då 17 Swedish Designers lyckosamt genomförts i såväl Minneapolis som Chicago under vår resp. sommar 2010. Och executive director för American-Swedish Historical Museum i Philadelphia, Tracey Beck, planerar aktivt i samråd med Anna Blomdahl att ta in utställningen under sommaren 2011.Varpå följde fruktsamt samtal runt konferensbordet och erfarenhetsutbyte vad gäller genomförandet av effektiva utlandssatsningar.

Inga kommentarer: