torsdag 16 september 2010

Svensk Form Berlin?


Initiativen om svensk-tyskt designutbyte strömmar in.Design S ska ju turnera till Hamburg nästa sommar på 5 olika platser genom en stor varuhuskedja, vi talar om ett seminarium i Berllin i juni nästa år i anslutning till Designmai, som ett resultat av kontakterna med Inpolis och ambassaden. Messe Frankfurt är ett annat spår, mfl enskilda inityiativ. Kanske är tiden mogen att utveckla något mera strukturerat och långsiktigt? Reklammannen Harrie Rademaker har spännande förslag som han presenterade vid möte igår.Vi blev så involverade så vi glömde kameran. Camilla, vår nya praktikant rapporterar från mötet:

Möte på Svensk Form onsdagen den 15 sept. Närvarande från Svensk Form: VD Ewa Kumlin, projektledare Anna Blomdahl, Camilla Högström.Inbjudna från Tyskland: Harrie Rademaekers, varumärkesstrateg och designkoordinator samt Ulrika Holmgaard, kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin.

Under gårdagens möte bollades idéer kring en eventuell avknoppning till Svensk Form i Berlin. Det finns ett stort intresse för svensk design, och svensk kultur rent generellt, i Tyskland och därmed god potential att etablera en svensk-tysk handelsarena inom området. Ett ypperligt tillfälle att förstärka den tysk-svenska plattformen! Design har ju den fördelen att stå med en fot i den kulturella sfären och en fot i den kommersiella, vilket innebär att en designsatsning utomlands äger både ett kulturellt värde genom att visa upp svensk formgivning och möjliggöra kulturell interaktion liksom ett lukrativt värde för svensk designindustri.
Visionen är att Svensk Form Berlin ska bli en ny typ av handelsarena för samlad svensk design- nationbranding! Harrie Rademaekers, varumärkesstrateg och designkoordinator bosatt i Tyskland med lång bakgrund inom branding och varumärkespositionering ett första utkast till en modell döpt till ”det svenska initiativet” där Svensk Form är kärnan. Svensk Form är ett tydligt redan inarbetat varumärke vilket banar vägen för och underlättar en nyetablering på den tyska marknaden. Vår andra inbjudna gäst Ulrika Holmgaard, kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin, bistod med lokal expertis och god kännedom om möjligheter att realisera ett dylikt projekt på den tyska scenen.Processen befinner sig dock ännu på ett idé-och konceptstadie men vi kommer sannolikt få anledning att återkomma till hur detta utvecklar sig framöver! Nästa steg blir att Harrie gör några ändringar och diskuterar vidare med Svensk Form.

Inga kommentarer: