söndag 19 september 2010

Nytt råd för kulturella och kreativa näringar

Nu är det utsett, rådet för kulturella och kreativa näringar, som jag skrev om tidigare. Kom ett pressmeddelande i fredags från regeringen. Detta som ett resultat Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som , Näringsministern och Kulturministern sjösatte efter initiala dialogmöten. Först fick vi höra att rådet skulle bestå av 17 ledamöter, vilket gjorde oss matta - föreställ er hur lätt det skulle vara att komma till beslut och handling - men nu blev det betydligt färre ledamöter, vilket var positivt. Som ordförande har de tillsatt Sven-Olof Bodenfors, som ju Pagrotsky också valde under sin tid som ordförande för rådet för arkitektur, form och design. Bådar gott för vårt område.Övriga ledamöter, känner jag bara vissa till namnet, men konstaterar att man ansträngt sig för att få bra regional spridning:

Anna Carrfors Bråkenhielm, Passion for Business
David Eriksson, North Kingdom, Skellefteå
Lotta Lekvall, Nätverkstan, Göteborg 
Stina Lindholm, Skulpturfabriken, Gotland
Dominic Power, Docent, Uppsala universitet
Birgitta Svendén, Kungliga Operan, Stockholm
Bea Szenfeld, modeskapare, Stockholm
Mattias Wikner, Wikners i Persåsen, Jämtland

 Deluppdraget för innovation och design mejslas nu ut för fullt av Vinnova. Tillväxtverket har fortfarande samordningsrollen för handlingsplanen och dialogmöten förs nu i rasande fart över hela landet för att lyssna av regionernas behov och möjligheter. Svensk Form och SVID är utpekade som samarbetspartners för deluppdraget för innovation och design, oklart ännu vilka roller vi kommer att inta. Vi blir ju både betraktade som myndighet i arbetet, samtidigt som vi kan vara utförande projektägare. Kan bli komplicerat stundtals. Hursomhelst är det positivt att nya begrepp kring designområdets bredd och betydlese börjar förankras hos offentliga beslutsfattare. 

Inga kommentarer: