söndag 12 september 2010

Barn och gamla i fokus för samarbete Svensk Form och Arkitekturmuseet

Fr v Svensk Forms Kajsa Hernell i möte med Monica Pourshahidi, Sandra Nolgre och Anneli Strömberg. Vi diskuterar hur vi ska utveckla de projekt som vi enats om i samarbetet mellan Svensk Form och Arkitekturmuseet: Barns rätt till lek och säkerhet i det offentliga och framtidens äldreboende. Goda uppslag och möjligheter råder det ingen brist på, och vi diskuterar i god anda, men tiden är knapp för oss alla. Vi vill så mycket!


Inga kommentarer: