torsdag 30 september 2010

Besök av en trevlig Företagspoolare - Mitab

Igår kom Peter Torstensson, VD för Mitab Produktion AB på besök och vi fick chansen att disktuera kring Företagspoolen och Svensk Forms roll som ambassadör för svensk design internationellt. Vi har bestämt oss för att fokusera verksamheten härnäst på att positionera svensk design i världen igen och för företagen speciellt i syfte att öka exporten. Peter, mycket sympatisk och genomtänkt, ansåg att det var en angelägen inriktning, och att det är viktigt att Svensk Form tar på sig den ledartröjan. Han menade att Svensk Form skulle verka för det långsiktiga bevarandet och utvecklingen av svensk design i världsklass. Angeläget också med en närmare dialog om de strategiskt intressanta marknaderna och satsningarna. Mitab, som ligger i Tranås, har 30 anställda och 30 miljoner i omsättning och har hela sin produktion på plats i Sverige (utom själva träbearbetningen som de inte har inhouse). Det är Peter och hans bror som tagit över verksamheten sedan 6 år från förra generationen, så likt många andra svenska möbel- och producentföretag. Han ansåg också att det är viktigt att diskutera mera kring den de-industrialisering som pågår idag i Sverige, när industrin och tillverkningen flyttar från vårt land och vi förlorar kunskap och kontroll. Vi behöver närhet till produktionen. Han menade också att vi inte endast skulle fokusera på formgivarna utan också på producenterna. Det behövs bra och djärva producenter om vi ska bygga upp internationell konkurrenskraft. Det är ett typiskt ämne som vi kunde ta upp inom ramen för Svensk Form och Företagspoolen. Kul också att Mitab vill satsa på unga nya talanger. För möbelmässan har det hittat på konceptet STAND-ON-YOUR-OWN fiffigt namn för unga formgivare som får chansen att rita deras monter för mässan. Vi hade så engagerat samtal att jag glömde att ta en bild, men jag ser fram mot fortsatt samarbete.

Inga kommentarer: