söndag 12 september 2010

HållBar- Design för beteendeförändring tisdagen den 7 september

När blir vi att förändra våra beteenden på djupet?. Svensk Forms nya praktikant Camilla Högström rapporterar från senaste Hållbaren på Arkitekturmuseet:

Så var det då dags för ännu en HållBar i Svensk Forms regi med intressanta föreläsare, mingel och musik i samarbete med Arkitekturmuseet och Sveriges designer i tisdags kväll. Det var en god tillströmning av nyfikna åhörare och välkomna medlemmar! Kvällen inleddes av designstrategen och industridesignern Martin Willers från People People( www.peoplepeople.se), som i övrigt var initiativtagare till kvällens tema: Design för beteendeförändring.Han talade om hur medveten insiktsfull design i konsumenternas vardag aktivt kan bidra till en minskad klimatpåverkan genom att erbjuda lockande tillämparvänliga resurssnåla alternativ; genomtänkta produkter och lösningar som stimulerar och uppmuntrar konsumenterna till miljövänligare val. Vilket kärnfullt sammanfattades med orden:

 ” God(Hållbar) design är att göra mer med mindre med djup förståelse för människors situation. ”
Han visade upp en rad spännande exempel på hur smarta designlösningar kan stimulera önskvärt miljömedvetnare beteende hos oss konsumenter. Potentialen är enorm! Och av yttersta vikt i våra ständigt tillväxande storstäder!

Efterföljande föreläsare, den karismatiske indiske interaktions- och ergonomidesignern Rahul Sen spann vidare på samma tråd, då han talade om vikten av att kartlägga människors vardag och verklighet för att kunna producera bra design som påbjuder ett miljövänligare beteende hos allmänheten. Han exemplifierade med en fascinerande tanke på ett s k
 ”nuage vert as a polution indication”- vilket innebär att det stora bolmande utsläppet sprider sig som ett grönt moln på himlen och medvetandegör människorna om aktiv klimatåverkan.

Med samma återkopplande funktion, d v s att medvetandegöra människor om deras klimatpåverkan och resursslöseri, jobbar vår tredje föreläsare för kvällen Sara Tunheden från Interactive Institute under ledorden ”Design för reflektion”.
På detta forskningsinstitut utarbetar man smarta interaktiva påminnelsesystem som medvetandegör konsumenten om sin aktiva dagliga energiförbrukning. Detta genom olika typer av indikationssystem såsom projicerade ljuskäglor på väggen som visar oss hur många energislukare vi har påslagna( smart och enkelt att se när man lägger sig för kvällen om man skulle ha glömt någon apparat påslagen!) eller varför inte som designgruppen Fronts geniala lampskärm som förändrar form utifrån energiåtgång: hög åtgång ihopfälld cylinderformad skärm och vid låg utfälld och mer estetiskt tilltalande skärm- som en utslagen blomma! Tunheden visade upp en rad ytterligare innovativa lösningar som ger hopp om ett mindre resursslösande hemmavid framöver!

Design i denna anda gillar vi på Svensk Form- go for it Willers, Sen och Tunheden m fl  kreativa eldsjälar som verkar inom detta område!
Och så sist men inte minst följde intressant öppen diskussion, mingel och nätverkande och slutresultatet kan enkelt sammanfattas- En riktigt lyckad kväll! 

LÄS MERA OM GODA SVENSKA INITIATIV PÅ www.savingtheplanetinstyle.se

Industridesignern Martin Willers från People People håll ihop kvällen och entusiasmerade publiken
Sara Tunheden från Interactive Institute om projekt som inspirerar till intuitiv beteendeförändring
Kvällens DJ Monica Pourshahidi och Jonas Olsson - Medelklassen subventionerar sina egna intressen - vintage vinylskivor med 80-talsklassiker
Tre gracer: Arkitekturmuseets Monica Pourshahidi, Karin Åberg Waern och  Sandra Nolgren
Peter Hallén och Ulrika Behm delar intresse för Permaodling
Alltid lika elegante och färgstarke industridesignern Hans Ehrichs

 
Missa för all del heller inte det fortgående projektet Connecting –Stockholm som presenterades under kvällen och pågår månaden ut på Arkitekturmuseet. Projektet är en sorts live-performance som visar ”hur man kan omvandla ett segregrerat Stockholm till en nätverkstad” under ledning av arkitektkontoret Urban Nouveau. Ta chansen att göra din röst hörd och inspirera till hur du tycker att man kan få Stockholms spridda delar bättre sammankopplade genom ett nätverkande där möten och kommunikation minskar avstånden mellan människor. Läs mer om detta på projektets blogg www.connecting-stockholm.net


Inga kommentarer: