torsdag 2 september 2010

Mästaren Dieter Rams retrospektiv i Frankfurt - Less and More

More but better. Färre och värre. Värdefullt att se retrospektiven av en av Tysklands och 1900-talets mest inflytelserika industridesigner, Dieter Rams på Museum für Angewandte Kunst i Frankfurt. En samling från hela hans karriär i olika konstellationer, från radioapparater till möbler, och dessutom några av hans tankar och filosofier kring design idag som han samlat i tio punkter. En minimalistisk och välgrundad filosofi. En sann industridesigner med stadig botten i funktionalismen. Redovisade, lågmäld och vacker utställning. Någon skrev till mig och frågade om vi inte kunde ta den här utställningen till Stockholm. Bra idé, men vi har också många inhemska nu levande designer som förtjänar en större publik presentation. Skulle gärna se  en retrospektiv av vår möbelmästare Åke Axelsson till exempel. Tänk er tre generationer samtidigt på Arkitekturmuseum, Åke Axelsson, Jonas Bohlin som varit Åkes elev, och så Jonas adept - så som vi spånade om att göra i Milano. En hel kedja. Och det finns förstås fler. Låt oss spåna och ge förslag!

Dieter Rams: Less but Better!

Inga kommentarer: