onsdag 22 september 2010

Företagspoolen - våra närmsta vänner!

Svensk Forms företagspool består av ett 60-tal företag och är en vital del av verksamheten. Företagspoolen är helt enkelt Svensk Forms Bästa Vänner, både som förstärkning och som partner i  strävan att främja designutvecklingen och öka exporten av svensk design. Vi kommer nu att koncentrera våra insatser just på att stärka svensk design inernationellt, både genom utställningar, utbyten och satsningar på marknader som vi enas om tillsammans med våra designföretag och designer. Idag reser vi en grupp tillsammans med Möbelriket till London Design Festival för att sondera om vi kan göra en större svensk manifestation i London 2011. Milano ligger näst på tur för april 2011, där flera företag och designer anmält intresse för deltagande. Andra intressanta marknader och arenor som företagen enats om är intressanta är: Tokyo, New York och även Tyskland i stort.

Företagspoolen har även en rad förmåner och rabatter:
·          Logotyp på Gula Sidorna av FORM
·          Möjlighet att delta som utställare i Svensk Forms internationella satsningar
·          Delaktighet i Svensk Forms breda internationella kontaktnät
·          Inbjudan till affärsskapande aktiviteter med övriga designrelaterade företag
·          25 % rabatt på hyra av Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen
·          25 % rabatt på produkt- och nyhetsregistrering i FORM
·          Rabatter på anmälningsavgifter till utmärkelsen Design S
·          Möjlighet till redaktionella nyheter på Gula Sidorna i FORM
·          Synlighet redaktionellt och genom banners via nyhetsbrev, webbplatser mm.
·          Tillgång till Svensk Forms kontakter med beslutsfattare inom offentliga sektorn
·          Tidskriften FORM under ett år
·          Inbjudningar till Svensk Forms publika program runtom i Sverige

Föreningen Svensk Form har idag ca 5100 medlemmar. Där ingår både privatpersoner och företag. Företagspoolen innebär ett förhöjt medlemskap, med speciella förmåner och tätare samverkan. Vad kostar det? 995 kr för basmedlemskap i Svensk Form + avdragsgill serviceavgift för Företagspoolen baserad på årsomsättning. Under 10 MSEK kostar det 5.000, annars 25.000 SEK exkl moms.

En angelägen uppgift idag är att övertyga beslutsfattare hur design kan bidra till samhällsutveckling och tillväxt. Som företagspoolare stöder du aktivt lobbyarbetet gentemot stat och näringsliv. Det råder tuffa ekonomiska tider, samtidigt är det just då designen kan erbjuda möjligheter och stärkt konkurrenskraft.

Att positionera svensk design internationellt är ett av Svensk Forms mål, genom exempelvis utställningar och mässor. Tyvärr har de statliga investeringarna för design på export minskat rejält. För att Svensk Form fortsatt ska kunna ta en aktiv och samlande roll, är företagspoolen en förutsättning.


Här är dagens Guld-medlemmar: Ragnars, Annell, D-tec AB, Klässbols, Stella Advisors, Arvinius, Rusta, Grythyttan Stålmöbler, Designhouse Stockholm, Kvadrat, SDL, Lammhults, Källemo, Materia, Fox, packoflove, Mateus, Zero, Questback, Brann, PeePoople, DuoBad, Bahco, www.designonline.se, Färg Form, Håg, Almedahls, Linum, Ogeborg, Sandberg, Skandiform, Pangea design, Karl- Andersson, Berglund, Berns, Happy User, AB Leve, Centrum för Näringslivshistoria, Nola, String, Svenskt Tenn, Bogesunds, NCS, Senab, iitala, Tentipi, ege, Yasuragi Hasseludden, Swedese, Bsweden, rh-stolen, Bruno Mathsson International, Mitab, Posten, Blå Station, Byarums Bruk, Svensson Markspelle, Bolon, IKEA, Olofström, Sustainable Technologies Fund, Albihns, Offect... och vi hoppas på många fler!

Inga kommentarer: