måndag 11 oktober 2010

Annica Kvint ryter till i senaste Elle Interiör


 I senaste numret av Elle Interiör  tar Annica Kvint upp avsaknaden av intresse och vision från svenska politikers sida när det gäller design, och gör jämförelser med danskarna som verkligen tagit täten de senaste åren. (Norrmän och finnar satsar också stort i dessa dagar).
Utdrag ur artikeln:
  
          Vad var det egentligen som hände? För tio-femton år sedan var det snarare svensk design som syntes internationellt.
          En av de stora skillnaderna mellan Danmark och Sverige är att danska politiker är intresserade av designfrågor. Sedan 1997 har landet en nationell designpolitik, vilket bland annat resulterat i att fler danskar förstår hur mycket man kan använda designtänkande till. Bland de många statliga satsningar som gjorts finns till exempel Danish Edge, ett projekt som gick ut på att under en fyraårsperiod marknadsföra dansk design, arkitektur och konsthantverk internationellt. Den danska staten sponsrade just det projektet med 40 miljoner danska kronor, och lägger också betydande summor på att utveckla designområdet på andra sätt. Dansk Design Center får varje år ca 15-20 miljoner danska kronor i statligt stöd, att jämföra med Svensk Form, som får 2,5 miljoner svenska kronor. Index stöttas av den danska staten med fem miljoner danska kronor årligen. Design-S, som är Sveriges största designtävling, får inget stöd alls.
          – Det faktum att vi har en designpolitik har lett till att designbranschen professionaliserats och att fler danska företag ser fördelar i att jobba med designer, säger Dorte Langeland Christensen, chefskonsulent på den danska byggnadsstyrelsen.  
          – Designpolitiken har fått fler att förstå att design inte bara handlar om att det ska se fint ut, utan lika gärna kan handla om öka kvaliteten på servicen inom sjukvården. Att design är något som skapar tillväxt och som stärker bilden av Danmark och danska företags konkurrenskraft." 

Vidare citerar hon även mig:
        
          "Ewa Kumlin är vd för Svensk Form. När hon fick sitt uppdrag 2005 jobbade 25 personer på Svensk Form. Idag är man fem personer som delar på fyra tjänster.
          – Svensk design behöver långsiktighet och ett statligt engagemang. Svensk Form får massor av förfrågningar från utlandet men har i dagsläget inga resurser att göra någonting av dem. Det är något vi alla förlorar på, säger Ewa Kumlin".

Tack Annica, för att du tar upp dessa angelägna frågor. Vi lägger just nu in en högre växel just för att satsa med främjande internationellt, tillsammans med svenska myndigheter. Vi hoppas kunna ta igen våra förlorade år. Räkna med oss i Milano, London, Hamburg osv nästa år!


 
       

Inga kommentarer: