söndag 24 oktober 2010

Svensk Forms regionalföreningar - YES!!!

Trots Svensk Forms ekonomiska kris-scenarios och regionernas hotade bidrag var den konstruktiva energin och handlingskraften på regionalföreningskonferensen den 16 oktober stark och optimistisk. Och deltagarrekord, 26 st. Vi enades att regionalföreningarnas insatser och den regionala samverkan är avgörande för den nya internationaliseringsstrategin och Svensk Forms kraft. Att som Svensk Form ha ett nätverk av aktiva Form-älskare över hela landet är en enorm tillgång. Vi beslöt nu att regionalföreningarna ska försöka tillsätta en regional samordnare, med säte hos oss på kansliet hos moderföreningen i Stockholm. De formulerar arbetsbeskrivningen, som ska gå ut på att driva deras regionala frågor centralt, både som utvecklare av regional samverkare och som stöd för Svensk Forms internationalisering. De formulerar, jag skriver under och skickar in. PechaKucha, som nu drivs av Svensk Form i 10 städer i Sverige är fortsatt ett bra verktyg, liksom vår designhistoria.

Ur kriser föds i bästa fall något gott. Facebook-gruppen för Svensk Forms regionalföreningar är också redan igång med besked.
Inga kommentarer: