söndag 31 oktober 2010

SDS - informellt nätverk inom designområdet för uppdatering av läget

Just nu verkar det som om konsthantverks- och slöjdområdet har verkligt flyt, med ökade offentliga resurser, aktiviteter och uppmärksamhet. Verkligen på tiden, Grattis! Här har vi också mycket att komma med från svenskt håll. Inte samma medvind hos oss andra organisationer, som samlats omkring frukostbordet för ett SDS- Svenskt Designsamarbete-möte den 28 oktober. I alla fall om vi nu ska döma utifrån hur mycket offentliga medel som satsas idag på design, i jämförelse med våra nordiska länder. Men nu koncentrerade diskusisonen hur vi kan bygga kraft tillsammans. Likaså konstaterade  med tillfredsställelse att just ordet form och design, börjar förekomma flitigare i regeringens olika skrivningar på olika departement, och innom innovationspolitiken på såväl nationell som EU-nivå. Hur kan vi samarbeta närmare? Och vilka frågor ska vi driva gemensamt gentemot beslutsfattare? Vi hade bjudit in Susanne Helgesson, informationsansvarig på KTH:s forskarskola för design, och tidigare medarbetare på FORM, som skrivit en engagerad debattartikel om design, där flera av oss representanter skrivit under, men som hon förgäves försökt få in på tidningarnas ledar- och debattsidor, hittills utan resultat. Design är inte sexigt. Vi hade också till detta möte bjudit in ASFB- Association for Swedish Fashion Brands, och projektledaren Anna Eriksson. ASFB är en ekonomisk förening som inititerats av en del heta varumärken och modeföretag (ej kedjor) som vill satsa på att öka exporten och närvaron av bra svenska modemärken internationellt. Tror att vi kommer att jobba tätt framöver i vår gemensamma strävan att positionera svensk design internationellt. Nyttigt hursomhelst att träffas regelbundet för att berätta om dagsläget. Nye Designsakkunnige på Arkitekturmuseet Magnus Eriksson (designer i botten, tidigare IASPIS) var också inbjuden för att berätta om läget just nu på Arkitekturmuseet, som håller på att ta form. En bit kvar kan man väl säga, innan alla nya uppdragen har landat och hittat sin uttrycksform och sitt innehåll på museet. Svenska Tecknare berättade om de goda erfarenheterna de haft sedan de tillsammans med flera andra organisationer flyttat ihop i gemensam byggnad på söder, och startat gemensamt bolag för administrativa driften och andra samordningsvinster. Många fördelar, t ex har de nu flera jurister gemensamt att anlita. Precis det som vi ville uppnå med Telefonplan en gång!

Inga kommentarer: