söndag 24 oktober 2010

Styrelsen antar ny treårsstrategi för Svensk Form

Form och internationalisering blir de områden som vi fokuserar främst på de närmaste tre åren beslöt vi på senaste styrelsesammanträdet den 15 oktober. Regionalföreningarna och Medlemmarna är förstås fortsatt ryggraden. Berättar snart mera ingående om den nya strategin.

Sekreteraren Christine Sundberg Carendi och styrelseledamoten Jenny Lantz med solglitter i håret
Marknadschefen Kajsa Hernell, som snart försvinner på mammaledighet, berättar om resultaten från senaste medlemsundersökningen. FORM fortsatt viktigaste medlemsförmånen. De professionella medlemmarna som är aktiva inom alla designområden och arkitektur och utgör ca hälften vill ha nätverk programverksamhet och fördjupad information. Allmänheten nöjda med FORM. 

Inga kommentarer: