torsdag 11 november 2010

Omtalade rader om formsamlingarna i kulturbudgeten

På sidan 30 i kulturbudgeten för 2011 finns några rader  under rubriken "Ett samlat ansvar för form och design" som livigt diskuteras och analyseras på sina håll. Nu ska regeringen se över ansvarsfördelningen på nationell nivå för samlingarna för design och konsthantverk. Vad betyder de egentligen? Vart ska ansvaret ligga i framtiden? Är det en öppning för ett nytt Formmuseum äntligen? Eller Nationalmuseum, Arkitekturmuseet, eller snarare en modell med Moderna med sammanslagning à la MoMa som är i faggorna? Den som lever får se, det lär bli ännu en utredning "Utredningen ska beakta formområdets nära kopplingar till både arkitektur och samtidskonst. I detta sammanhang bör bl.a. Moderna museets framgångsrika publikarbete och museet spisition som ledande institution och plattform i det samtida konstlivet uppmärksammats" Pekar kanske ditåt i alla fall.

Hursomhelst konstateras i samma avsnitt att "Form och design som kulturella uttryck har kommit att få en allt större plats i vår samtid. .. Formområdet som helhet är också centralt för när frågor om konsumtion och det hållbara samhället diskuteras. Få andra områden speglar på samma sätt vår moderna historia."
Kan man hoppas på lite action i den riktningen?

Inga kommentarer: