tisdag 25 januari 2011

Visit by Svid and Sveriges Designer

Nu har vi momentum, sade Lotta Ahlvar, tillfällen kommer med en snigels hastighet och försvinner med blixtens. Apropå innovations- och designuppdraget som börjat ta form. I dag satte vi oss ned med Svid och Sveriges designer för att diskutera hur vi närmare kan samverka inom Designsverige i stort och mera specifikt när det gäller det nya deluppdraget innovation och design, som är ett av nio deluppdrag inom ramen för regeringens Handlingsplan för Kulturella och Kreativa näringar. Hela handlingsplanen handlar om ca 73 miljoner SEK som ska ut under tre år, och själva Innovations- och desinguppdraget löper på ca 15 miljoner. Tillväxtverket håller ihop flera delar, och Vinnova utför just innovation och design- uppdraget. Svid och Svensk Form har utpekats som de två designorganisationer - eftersom vi båda har statliga uppdrag - som är med och bereder hur uppdraget ska formas. Viktigt naturligtvis att ha med intresseorganisationer som Sveriges Designer och andra, exempelvis KIF, Svenska Tecknare osv i arbetet. Här ett första möte för att synka vilka frågeställningar som är gemensamma och prioriterade. Alla eniga om att mera samarbete behövs.

Today we had a meeting with the Swedish Designers' organisation and Swedish Industrial Design Foundation. The purpose was to find out our common denominators and goals for the implementation of the action plan for the cultural and creative industries, which the Swedish Government has launched.  We need a common ground and close collaboration in order to unite in our demands and cooperation with the ministries and authorities involved in the execution of the public action plan. Same efforts that I have noticed is going on among most of our European colleagues. More collaboration needed.


Per Key Björcke board member and Lotta Ahlvar chair of Sveriges Designer, Claes Frössén and Robin Edman of Svid  Swedish Industrial Design Foundation

Inga kommentarer: